Avatud on hajaasustuse programmi taotlusvoor

Eilsest on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor, mille eesmärk on tagada maapiirkondade peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Tänavu toetab riik hajaasustuse programmi kahe miljoni euroga.

„Eesti on hea koht, kus elada. Siiski on väiksemates kohtades probleeme, mille lahendamine käib peredele üle jõu, ning siis katsub riik alati appi tulla,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Üks selline abivahend ongi hajaasustuse programm, mille toel on võimalik välja ehitada veesüsteem ning kanalisatsioon, rajada juurdepääsuteed ning paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.“

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on EASi poolt juba 2013. aastast rakendatud programm olnud edukas ja vajalik. „Abi on saanud üle 5700 majapidamise ning investeeritud on üle 25 miljoni euro, millest kolmandik on tulnud riigilt, kolmandik omavalitsustelt ja kolmandik eraisikutelt. Eelmisel aastal osales programmis kokku ligi 170 omavalitsust ning toetust said 1400 majapidamist. Otseselt on kasu saanud ligi 16 500 inimest,“ lausus Harjo.

Enim rajati möödunud aastal kanalisatsioonisüsteeme (686) ja veevarustust (629), korda sai üle 100 juurdepääsutee.

Toetust saab taotleda elukohajärgsele majapidamisele, kuhu taotleja oli sisse registreeritud 1. jaanuari seisuga. Toetust on võimalik saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 protsenti projekti maksumusest.

Hajaasustuse programmi haldab septembrini EAS koostöös kohalike omavalitsustega, kelle ülesandeks on oma piirkonna elanike taotluste menetlemine ja rahastamisotsuste tegemine. Kohalikud omavalitsused otsustavad programmis osalemise ning taotlusvoor avatakse neis omavalitsustes, mis on valmis programmi rahastamises ja rakendamises osalema. Täpsema info leiab kohalike omavalitsuste kodulehtedelt.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprillist kuni 11. juunini. Taotlused tuleb esitada kohalikule omavalitsusele.

Lisainfo EAS-i veebilehelt: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/, teatab rahandusministeeriumi avalike suhete osakond.

VOOREMAA