Avanes kogukondliku turvalisuse maakondlik taotlusvoor

  1. augustil avati kogukondliku turvalisuse maakondlik taotlusvoor, mis vältab kuu aega.

Siseministeerium toetab siseturvalisuse arengukava 2015‒2020 elluviimisel kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks taotlusvoorude läbiviimist. Maakondliku taotlusvooru läbiviijaks on sellest aastast sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Toetuse taotlemise eesmärk on aidata kaasa kodanikke ja mittetulundusühinguid kaasava ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt; kus kogukonnad teevad turvalise elukeskkonna loomiseks koostööd ning kus tänu sellele ja igaühe teadlikule panusele  on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku taotlusvooru eesmärk on turvalisuse loomisse panustavate vabaühenduste ja asutuste väikeprojektide toetamine. Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh edendavad võrgustikupõhist toimimist;
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet see probleem ühiselt lahendada.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik ega kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused, kuid seda vaid vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Ühe projekti toetuse maksimaalne piirsumma on 3500 eurot. Taotlusvooru dokumendid on kättesaadavad SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus veebilehel http://www.jaek.ee/siseturvalisus

Taotluse esitamise tähtaeg on 21.09.2018. Lisainformatsioon: Maiu Veltbach, Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus arenduse, terviseedenduse ja siseturvalisuse spetsialist, maiu.veltbach@jaek.ee, +372 5647 9521.

VOOREMAA