Asendusteenistust saab läbi viia ka päästekomandodes

Eestis kohustusliku ajateenistuse alternatiivina võimaldab kaitseväeteenistuse seadus kutsealusel tulenevalt tema usulistest või kõlbelistest veendumustest teenistuse läbi teha ka asendusteenistusena. Tänini on teenistuskohad olnud sotsiaalasutused või õppeasutused erivajadustega õpilastele.

Nüüdseks allkirjad saanud päästeameti ja kaitseressursside ameti ühine memorandum ja sellest tulenev koostöölepe annab asendusteenistujale võimaluse läbida oma kohustuslik teenistusaeg päästekomandos, teatas kaitseressursside ameti avalike suhete nõunik.

“Mida rohkem on kogukondades vabatahtliku päästja teadmiste ja oskustega inimesi, seda turvalisemaks meie elu muutub. Seega võib öelda, et päästekomandodes tehtava asendusteenistusega suureneb turvalisus ühiskonnas tervikuna ja asendusteenistujate panus sealjuures on märkimisväärne. Päästeametil on koostöö üle väga hea meel ja tahame sellest kindlasti maksimumi võtta,” ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Kaitseressursside ameti peadirektori Margus Pae sõnul on asendusteenistus kaitseväeteenistuse eriliik, mis võimaldab kohustuse läbida nendel kutsealustel, kes valdavalt usulistel või kõlbelistel kaalutlustel taotlevad alternatiivi traditsioonilisele ajateenistusele. “Asendusteenistuse võimaluse loomine päästetöödel on uus väljund, mis on omakorda osa riigikaitse laiast käsitlusest.”

Asendusteenistus ei ole kergem ega raskem tavapärasest ajateenistusest, see on lihtsalt teistsugune. Kui ajateenistus kestab kas kaheksa või 11 kuud, siis asendusteenistus12 kuud.

Vooremaa