Arvamusküsitluse järgi soovib Peipsi-suunalist liitumist 78,8 protsenti osalenutest

Arvamusküsitlus Torma valla külades hakkab lõpule jõudma. Vahekokkuvõttest selgub, et kõikidest arvamusküsitlusel osalenutest toetavad Jõgeva-suunalist liitumist 21,2 protsenti, Peipsi suunas aga 78,8 protsenti.

Jõgeva poole liitumissooviga külade elanikel puudus huvi arvamusküsitlusel osaleda. Need külad on Iravere, Kantküla, Kodisma, Leedi, Ookatku, Reastvere, Sadala alevik, Tuimõisa, Tõikvere, Tähkvere, teatas MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus.

Ja vastupidi – aktiivsed on nende külade elanikud, kes soovivad liituda Peipsi suunas: Koimula, Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Torma alevik, Vaiatu, Vanamõisa Võidivere.

Üksikute arvamuste põhjal ei oska küsitluse korraldajad hinnata Rääbise ja Sätsuvere külade elanike seisukohta.

MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus alustas Torma vallavolikogule esitatavate eelnõude ettevalmistamist, et Koimula, Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Torma alevik, Vaiatu, Vanamõisa ja Võidivere külad ja Torma aleviks saaks liituda Peipsi suunas. Advokaadibüroo soovitusel kaasatakse volikogu eelnõu ettevalmistamise protsessi külade esindajatena need Torma vallavolikogu liikmed, kes toetavad Peipsi-suunalist liitumist.

Samuti valmistatakse ette Pöördumine Lohusuu, Avinurme, Kasepää ja Saare vallavolikogudele ja Mustvee linnavolikogule, et saada eelnev nõusolek Torma valla Koimula, Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vaiatu, Vanamõisa ja Võidivere külade ning Torma aleviku liitumiseks Peipsi suunas moodustatava ühisvallaga.

Arvamust saab (kuni Torma vallavolikogule esitatavate eelnõude allkirjastamiseni) edastada endiselt meiliga 24/7 aadressile info@rencon.ee pealkirjaga Arvamus” ja sisaldab saatja andmeid ja teksti:

Küla nimi + (elukoha registrikohane) aadress + ees- ja perekonnanimi + (üks valikust:Peipsi või Jõgeva) + Telefoninumber.

Vooremaa