Arvamusfestivali äärealal arutletakse mitmekesist elukeskkonda loovate väärtuste üle

Ääreala programmis leiavad mitme erineva nurga alt käsitlemist meie geograafilisest ja vaimsest fookuspunktist sageli veidi kaugemale jäävad teemad. Need teemad on olulised mitmekesise elukeskkonna püsimisel Eestis. Keskkonna, mis toetab üksikisiku initsiatiivi ühiskondlike probleemide lahendamisel ning aktiivset arengut väljaspool suuri keskuseid. Arutelud äärealal toimuvad nii reedel kui laupäeval, lava kannab numbrit 1 ja asub Wabalinna maja hoovis aadressil Tallinna 11, teatas Arvamusfestivali ääreala kommunikatsioonivabatahtlik.

Reedel käsitletakse teemasid isetegemise olulisusest kuni riigi rollini kultuuripärandi omanikuna. Üksikisiku võimalustest oma elukeskkonda muuta räägitakse nii Eesti NATO Ühingu ja Kodanikukaitse MTÜ läbiviidavas vestlusringis elanike tegutsemisvõimalustest ootamatu kriisi korral, kui Arengukoostöö ümarlaua arutelus fookusega praktikatel, mis võimaldavad kohalikul tasandil läbi viia globaalseid muutusi. Muinsuskaitseameti arutelus uuritakse, kuidas saaks riik olla parem omanik talle kuuluvatele ehitismälestistele. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia fookuses on loomulikult regionaalne kõrgharidus – uuritakse, milline on selle mõju kohalikule tasandile ja kohaliku tasandi mõju omakorda ülikoolile.

Laupäeval on fookuses elu Paides ja väikelinnades laiemalt. Päev algab Wabalinnna maja veetava mõttevahetusega väikelinnas elamise rõõmude ja valude üle. Sellele järgneval kahel tunnil kitsendab teemat Muinsuskaitseamet, et leida võimalusi elanikkonna tagasi toomiseks linna ajaloolisse keskusesse. Päeva lõpetab SA Järvamaa Arenduskeskuse arutelu kahe naabri – Paide ja Türi – ühiste arenguvõimaluste leidmiseks ja tugevdamiseks.

Ääreala teemalava korraldavad Muinsuskaitseamet, Eesti NATO Ühing, Kodanikukaitse MTÜ, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Arengukoostöö ümarlaud, Ühendus Weissenstein ja SA Järvamaa Arenduskeskus.

Arvamusfestivali kava www.arvamusfestival.ee/kava<http://www.arvamusfestival.ee/kava><http://www.arvamusfestival.ee/kava>
Ääreala kava:

Reede, 11. August

12:00 Miks just sina peaksid ellu jääma?

Korraldavad Eesti NATO Ühing, Kodanikukaitse MTÜ

14:00 Regionaalne kõrgharidus – väärtus ja hind

Korraldab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

16:00 Kus on kultuuriväärtus riigi kinnisvarapoliitikas?

Korraldab muinsuskaitseamet

18:00 Kui ise ei tee, siis ei tee keegi. Aga mida, kellele ja miks teha?

Korraldab Arengukoostöö Ümarlaud

Laupäev, 12. August

12:00 Miks on väikelinnas hea?

Korraldab Ühendus Weissenstein

14:00 Väike vana linn – kas kõdu- või kodurajoon?

Korraldab muinsuskaitseamet

16:00 Kaks linna, üks maakonnakeskus

SA Järvamaa Arenduskeskus

Vooremaa