Algasid omavalitsuste ühinemisläbirääkimised Põhja-Tartumaa projekti raames

Kuus omavalitsust Jõgevamaalt ja kaks Ida-Virumaalt alustasid ühinemisläbirääkimisi EASimeetmestrahastatud projekti “Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine” raames.21. aprillil toimus juhtkomisjoni esimene koosolek, kus lepiti kokku läbirääkimiste ajakava ning otsustati edasiseks tööks moodustada valdkondlikud töörühmad, teatas ühinemise koordinaator.

Jõgevamaalt on läbirääkimisprotsessi kaasatud Kasepää, Torma, Saare, Palamuse ja Tabivere vald ning Mustvee linn. Ida-Virumaalt on projekti partneriteks Avinurme ja Lohusuu vald. Taotluse esitas Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

Kuna ajaloolise (1918-1940. aastate) haldusjaotuse järgi kuulusid kõik projektis osalevad omavalitsused Tartumaa koosseisu, sai projekti koondnimetuseks Põhja-Tartumaa. Mai lõpuks on plaanis välja selgitada, kas läbirääkimisi jätkatakse ühe piirkonnana või moodustatakse mitu ühinemispiirkonda.

Projekti toel on tööle võetud ühinemise koordinaator, kes aitab läbi viia ühinemiskõnelusi partnerite vahel, koordineerib juhtkomisjoni ja teemarühmade tööd, koondab andmeid ja töömaterjale ning aitab ette valmistada ühinemislepingut. Moodustatud on läbirääkimiste juhtkomisjon, mille ülesandeks on ühinemisprotsessi kavandamine, ühinenud omavalitsuse haldusmudeli ja juhtimisstruktuuri kokkuleppimine ning ühinemislepingu eelnõu menetlemine.

Vooremaa