Algab taotluste vastuvõtt lokaalsele küttele üleviimise projektidele

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja taotlusvooru projektidele, kus energia lõpptarbimine väheneb tänu olemasolevast soojusvõrgust lahkumisele ja lokaalse küttelahenduse ehitusele. Toetust antakse Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditest, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

“Oodatud on kõik projektid, kus lokaalküte on ainuke võimalus tarbijale mõistliku soojuse hinna saavutamiseks ning seda tõendab läbiviidud analüüs,” ütles KIKi energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. Analüüsina peetakse silmas kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud soojusmajanduse arengukava, mille on koostanud 8-nda kutsetasemega soojustehnika insener.

Korteriühistud saavad taotleda toetust hoone kaugküttest lahti ühendamiseks, lokaalse küttelahenduse ehituseks ning kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade, sealhulgas torustike lammutamiseks. Soojusettevõtjad saavad taotleda toetust samadele tegevustele, kuid tingimusel, et jätkavad hoone soojusega varustamist lokaalse lahendusega. taotlusele tuleb lisada uue tehnilise lahenduse eelprojekt.

Toetuse maksimaalne summa on 100 000 eurot ning projekti maksimaalne kestus 24 kuud.

Taotlusvooru eelarve on viis miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni 2020. aasta lõpuni või kuni eelarve täitumiseni. Taotlemine toimub läbi E-toetuse süsteemi<https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf>.

Lisainfo taotlemise tingimuste kohta KIKi kodulehel<https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/efektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekanne>.

Projekte toetatakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetme Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne eesmärkide elluviimiseks. Toetusmeetme töötas välja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Vooremaa