Algab kandidaatide ja tööde esitamine üleeuroopalisele konkursile “Minu klass tegutseb jätkusuutlikult”

Alates tänasest kuni 18. maini ootab Peipsi Koostöö Keskus õpetajaid koos õpilastega osalema SAME World projekti keskkonnaalase jätkusuutlikkuse õpetamise heade tavade võistlusele, mille eesmärgiks on leida ja tutvustada Euroopa üldhariduskoolides kasutatavaid inspireerivaid ja uuenduslikke meetodeid ning tegevusi, teatas Peipsi Koostöö Keskus.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada keskkonnaalast jätkusuutlikust käsitleva õpetamismeetodi või tegevuse kirjelduse, mida on juba rakendatud ja mis on väärt teistega jagamist, sest see on andnud häid tulemusi. Näiteks võib selline tegevus hõlmata õpilastega läbiviidud õppetegevusi, sh lühiajalisi (kestvusega mõni tund) tegevusi klassitöös teatud ainevaldkonnas, või pikaajalisi mitut valdkonda hõlmavaid õppekavaväliseid kooliprojekte (mis kestavad mitu nädalat või kuud). Tegevus peab olema ellu viidud viimase kolme õppeaasta sees ning selles tegevuses osalesid õpilased vanuses 12-19.

Võistlus korraldatakse rahvusvahelise maailmaharidusliku projekti SAME World toel, mille keskseteks teemadeks on kliimamuutused, keskkonnaõiglus ja –ränne. Ka võistlusele esitatavad õpetamistavad peaksid olema seotud mõnega neist teemadest.

Võistluse peaauhinnaks on tegevust ellu viinud õpetaja(te) ja õpilaste (kuni 30 osalejat) ühine õppereis Portugali Sintrasse 2017. aasta oktoobris. Eesti-sisese võistluse I auhind on teemakohane õppereis Peipsimaale 2017. aasta juunis.

Täpsemad osalemise tingimused, sh vorm õpetamistegevuse kirjeldamiseks, on kättesaadaval Peipsi Koostöö Keskuse kodulehel <http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus/same-world-konkurss>

http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus/same-world-konkurss Maailmahariduslikku projekti S.A.M.E. World. Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses Euroopa arengukoostöö aastal 2015 tegevusi, sh konkurssi rahastavad Euroopa Liit ja Eesti välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Vooremaa