Algab kandidaatide esitamine konkursile “Jõgevamaa tunnustab”

Jõgeva maavalitsus koostöös Jõgevamaa Omavalitsuste Liiduga kuulutab välja konkursi “Jõgevamaa Tunnustab”. Autasud antakse üle Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud Jõgeva maavanema ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe vastuvõtul Jõgeva kultuurikeskuses 2016. aasta 20.veebruaril, teatas maavalitsus.

Konkursi eesmärk on tunnustada Jõgevamaale olulise tähtsusega tegusid, mis on mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut. ning Samuti soovitakse tunnustada Jõgevamaal tegutsevaid äriühinguid ning ettevõtjaid, kelle tegevus ja eeskuju on enim positiivselt mõjutanud Jõgevamaa majandus- ja elukeskkonda, parandanud inimeste heaolu tõusu ning tõstnud maakonna tuntust 2015. aastal.

Maakondlikku tunnustust jagatakse seitsmes kategoorias: “Jõgevamaa aasta tegu”, “Jõgevamaa hea investor”, “Jõgevamaa hea põllumajandusettevõte”, “Jõgevamaa hea ettevõte”, “Jõgevamaa hea turismitegija”, “Jõgevamaa hea keskkonnategu” ja “Jõgevamaa hea piirkonna edendaja”.

Kandidaatide konkursile esitamise õigus on kõigil avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.

Ettepanek kandidaadi kohta tuleb esitada hiljemalt 2016. aasta 15. jaanuari paberkandjal Jõgeva maavalitsuse aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või elektrooniliselt meiliaadressile info@jogeva.maavalitsus.ee.

Konkursile ettepaneku vormistamise kord on avaldatud ka Jõgeva maavalitsuse kodulehel http://www.jogeva.maavalitsus.ee/.
Vooremaa