Abivahendi hankimisel saab valida soodsaima pakkuja

Sotsiaalkindlustusamet kutsub üles kõiki abivahendi ostjaid või üürijaid küsima erinevatest ettevõtetest soodsamat hinda. Samuti pakuvad ameti klienditeenindajad tuge ja infot parima lahenduse leidmiseks, teatas sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik.

Tänavu 1.jaanuarist käivitunud uus sotsiaalsete abivahendite müümise ja rentimise korraldus vabastab inimesed kohustusest teha sundoste elukohajärgsetes ettevõtetes ehk nad saavad leida endale soodsama teenusepakkuja üle Eesti.

Nimekirja abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest leiab sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt ning ettevõtja valikul saab abi ka sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajatelt (telefon 16106).

Seoses sellega kutsub sotsiaalkindlustusamet abivahendi taotlejaid üles mitte leppima ühe firma pakutava kõrgema hinnaga, vaid küsima paremat pakkumist teistest abivahendeid müüvatest ja üürivatest ettevõtetest. Hindade võrdlemine on uues olukorras väga soovitatav, sest nüüdsest liigub raha koos inimesega – ettevõte saab müüa ja rentida abivahendeid vaid siis, kui tema juurde tulevad kliendid.

Juhime tähelepanu, et ettevõtetel on lähtuvalt tarbijakaitse seadusest kohustus avaldada toodete ja teenuste hinnakiri, kas siis kodulehel või kirjalikult otse kliendile, samuti on ettevõte kohustatud teavitama kliente muutustest hinnakirjas. Arvega hinnatõusust teavitamine ei ole õiguslikult aktsepteeritav ega ka kliendisõbralik käitumine.

Sotsiaalkindlustusamet kohtub ka Invaru OÜ esindajaga, kelle klientidelt oleme saanud tagasisidet märgatava hinnatõusu kohta. Nende juhtumitega tegeldakse personaalselt leidmaks teine teenusepakkuja või kohaldades erimenetlust.

Pere- ja eriarstidel on olnud ülesanne määrata abivahendi vajadust juba aastaid. See praktika on aga olnud ebaühtlane, kuna arstid pidid tõendil abivahendit kirjeldama. Nüüd on abivahendi määramiseks arstidel olemas töövahend, mille abil tõend ISO koodi täpsusega väljastada. http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/

Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et juba väljastatud abivahendi kaardid kehtivad ka praegu ning sellega võib otse pöörduda abivahendeid müüvasse ja üürivasse ettevõttesse.

Abivahendite süsteemi ümberkorralduse kõige olulisem eesmärk on see, et nendel inimestel, kes vajavad abivahendit, oleks lihtsam ja parem. Probleemide tekkimisel on sotsiaalkindlustusamet valmis kõiki pöördujaid aitama neile parima lahenduse leidmisel.

Nimekirja abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest ja täpsema info abivahendite korra kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (www.sotsiaalkindlustusamet.ee<http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee>/abivahendid-3).
Vooremaa