Abieluvararegistri kande tegemine lüheneb kuult päevale

Täna toimuval Notarite Koja aastakoosolekul on fookuses teenused, mis võiksid liikuda notarite töölauale ning vähendada riigi halduskoormust. Praeguseks on riik juba otsustanud notaritele üle anda abieluvararegistri haldamise, aga tulevikus on notarid valmis võtma suurema rolli ka näiteks abielude lahutamises, teatas Notarite Koda.

Tuleva aasta märtsist notaritele üle liikuv abieluvararegistri haldamine tagab Notarite Koja esimehe Tarvo Puri sõnul riigile rahalise kokkuhoiu. Hetkel on arenduses IT-lahendus, mis võimaldab registrikannete tegemisel inimfaktorit vähendada ning protsesse kiirendada ja turvalisemaks muuta.

“Kui praegu edastatakse registrile teade abiellumisel valitud varasuhte või abieluvaralepingu sisu kohta ametnikele e-posti teel ja registrikandeni jõudmise protsess võtab aega kuni kuu, siis järgmisest aastast tehakse kanne ühe päeva jooksul,” ütles Puri. “Erinevad registrid liidestatakse omavahel, väheneb inimlike eksimuste võimalus ning riigi halduskoormus.”

Registri üleandmisega seoses abiellujatele täiendavaid kulusid ei kaasne. Abiellumisel valitud varasuhte kohta kande tegemine on jätkuvalt tasuta. Abieluvaralepingu alusel esmase kande tegemise eest tuleb tasuda endiselt 25 eurot, kande hilisemal muutmisel 10 eurot.

Abieluvararegistris on ligikaudu 15 000 kehtivat registrikaarti ning keskmiselt tehakse igal aastal 2500 uut kannet. Abieluvararegistrisse tehakse kanne abiellumisel, kui abikaasad on valinud varalahususe või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte või hiljem abielu kestel sõlmitava abieluvaralepingu alusel.

Eestis tegutsevad 91 notarit tegid mullu kokku 295 155 tehingut ja toimingut, neist kõige sagedamini viidi läbi kinnisvaraga seotud tehinguid ning pärimismenetlusi. Võrreldes aasta varasemaga on tehingute ja toimingute arv jäänud üldjoontes samaks.

Vooremaa