Aasta suurim kutse toob aega teenima üle 1800 kutsealuse

Tänavu 3.-5. juulini alustab kaitseressursside ameti kutsel ajateenistust enam kui 1800 kutsealust. Nende hulgas vabatahtlikuna eeldatavalt ka paarkümmend neidu, teatas ameti avalike suhete nõunik.

Kokku 11 kuud kestva väljaõppe saavad noored pea kõigis kaitseväe väljaõppekeskustes üle riigi.

Suvise ajateenistusse kutsumise, mis on arvuliselt aasta suurim, valdava osa moodustavad gümnaasiumi või kõrgkooli lõpetanud noored. 11-kuulise teenistuse põhieesmärk on täiendada kaitseväge tublide allohvitseridega, aga ka autojuhtide ja reservrühmaülematega.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on aasta 40. nädalal – 2. ja 3. oktoobril.

Vooremaa