Aadu Lassi elutööpreemia sai Jõgeval töötanud mees

Maanteeamet ja Eesti Asfaldiliit kuulutasid välja insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna laureaadid kahes kategoorias: Aadu elutööpreemia ja Aadu inseneripreemia. Aadu elutööpreemia omistati pikaajalise, väljapaistva ja pühendunud inseneritöö eest teedevaldkonnas Aleksander Kaldasele.


Pärast Tallinna Polütehnilise Instituudi lõpetamist autoteede ja sildade erialal  1965. aastal rakendas ta inseneriteadmisi 43 aasta vältel Eesti teedemajanduse arendamiseks, töötades koos Aadu Lassiga riigi teehoiuorganisatsiooni juhatuses. 1972. aastal oli Aleksander Kaldas Jõgeval teede remondivalitsuse juhataja.

Tema eestvedamisel töötati Eestis välja teeseaduse, projekteerimis- ja tehniliste normide ning teehoiu pikaajalise kavandamise alusdokumentide eelnõud. Kaldas korraldas aastaid teedesüsteemi kutsevõistlusi. Ta on andnud olulise panuse sidemete loomiseks Balti riikide, Poola ja Põhjamaade maanteelastega ning ülemaailmsete teedeorganisatsioonidega IRF ja PIARC. Aleksander Kaldas esindas Eestit Via Baltica riikidevahelise teekoridori projekti käivitamisel.

Aleksander Kaldas oli 1990. aastatel võtmeisikuks läbirääkimistel teetööde laenu saamiseks Maailmapangast ja Põhjamaade Investeerimispangast, millega õnnestus riigiteede seisund paremuse poole pöörata.

Aleksander Kaldas on Eesti Asfaldiliidu asutajaliige, osalenud kutsekojas teedeinseneride kvalifikatsiooni määratlemisel ning pidanud loenguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

VOOREMAA