Luureretkel anti esmaabi ning ööbiti lageda taeva all

Ülemöödunud nädalavahetusel peeti Pala lähedal Sõõru metsas Jõgevamaa noorkotkaste ja kodutütarde luureretk, kus võistlejad pidid tegema lõket, lahendama ülesandeid ning pagema vastaste eest.

Kokku osales retkel 18 neljaliikmelist rühma ehk 72 Jõgevamaa noort, kes pidid laupäeva jooksul läbima jalgsi ligikaudu 30 kilomeetrit ning 16 kontrollpunkti, kus tuli täita mitmesuguseid osavust nõudvaid ülesandeid. Vastutegutsejaid mängisid vanemad noorkotkad. Nende eesmärk oli võistlejaid rajal eksitada ning nende “elusid“ vähendada. “Elude“ kaotamine tähendas võistkonna jaoks karistuspunkte.

Luureretke esimesel ööl ehk ööl vastu laupäeva magati telkides. Luureretke alustati laupäeva varahommikul. Stardis teostati korralik varustuse kontroll. Iga nimekirjas oleva eseme puudumine tõi võistkonnale kaasa karistuspunkti.

Mitmel osalejal oli maha ununenud liikmepilet, mille puudumist esines lausa üheksal korral. Puudujääke oli ka vahetusriiete ja ööbimisvarustuse osas, mõnel osalejal oli maha ununenud ka taskulamp ning vile. Esimesed rühmad läksid teele juba hommikul kell seitse. Igale rühmale anti kaart, kuhu oli märgitud esimese kontrollpunkti asukoht, ja kompass. Edasised kontrollpunktid märkisid  rajal üles  kohtunikud.

Esmaabi

Esimeses kontrollpunktis tuli rühmadel proovile panna oma esmaabi andmise oskused. Kontrollpunkti hilinemine ning sooritusel eksimine andis karistuspunkte. Esimesse punkti suutsid enam-vähem kõik õigeaegselt jõuda, hilines ainult üks rühm. Ilma karistuspunktideta said selle ülesandega hakkama Mustvee noorkotkad ja külalisrühm Tartust.

Paadisõit

Teises kontrollpunktis tuli võistlejatel mõõtu võtta paadisõidus. Ka sellesse kontrollpunkti jõudsid kõik peale ühe võistkonna õigeaegselt. Selles punktis luges võitja aeg, seega said kõik, kes sõitsid võitjast aeglasemalt, karistuspunkte.

Paadisõidu võitis võistkond “Kadunud”. Positiivne näitaja oli, et mitte ükski rühm ei eksinud ülesande täitmisel ohutusnõuete vastu.

Loovus

Kolmandas kontrollpunktis tuli osalejatel lahendada ülesanne, mis nõudis võistlejatelt loogilist, süsteemset ja loovat mõtlemist. Ülesandeks oli aidata hätta sattunud rattamatkalisi, kes olid jäänud loodusjõudude küüsi. Matkalisi tuli aidata nii, et ükski neist ei saaks viga ning ei rikutaks ka seadust.

Juba oli kontrollpunkti hilinejaid pisut rohkem kui eelmiste ülesannete täitmisel. Sellesse punkti hilines kolmandik osalejatest. Iga õige vastus kustutas ühe karistuspunkti. Enim karistuspunkte kustutas selle ülesandega Jõgeva poiste rühm “Liitrised“.

Sõlmed

Neljandas kontrollpunktis pandi proovile noorte sõlmetegemise oskus. Nagu eelmistes punktides, jagati ka seal karistuspunkte hilinemise ja ülesande  ebatäpse sooritamise eest.

Neli rühma suutsid lahendada ülesande karistuspunkte saamata. “Laiuse“, “MKG“, “Bläk Börd“ ja võistkond “Kadunud“ olid sõlmede tegemisel kõige osavamad, kuid “Laiuse“ rühm sai siiski viis karistuspunkti, sest kontrollpunkti  hilineti viis minutit. Kõige kiiremad olid Vaimastvere kodutütred võistkonnast MKG. Nad ei saanud ühegi karistuspunkti, sest tegid neli sõlme valmis minuti ja üheksa sekundiga.

Miiniväli

Järgmisena pidid võistlejad ohutult läbima miinivälja, kus iga lõhkenud “miin“, hiljemaks jäädud minut ning iga kümme sekundit, mis kaotati võitjale, andis karistuspunkte.

Kolmandik võistkondadest suutis siiski mõne miini lõhkema panna. Jõgeva noorkotkaste võistkond “Liitrised“ tegi oma jalgealuse väga tuliseks, õhates väljal lausa 15 karistuspunkti väärt olnud miine. Poiste endi sõnul ei saanud nad ülesandest päris täpselt aru ning “lendasid platsile peale“, õhates praktiliselt kõik väljale paigutatud maamiinid.

Sama saatus tabas ka võistkondi “Nurmelased” ning “Alaealised”. Kõige vähem karistuspunkte teenis “Satelliitposti”- nimeline meeskond, kes sai ülesande täitmise eest vaid kaks karistuspunkti.

Laskmine õhupüstolist

Pärast miinivälja ületamist siirduti lasketiiru, kus tuli õhupüstolist märki lasta. Selle ülesandega oli noortel võimalik oma karistuspunkte vähendada, tabades märklauda võimalikult täpselt.

Oma kontolt kustutas enim karistuspunkte võistkond “Kadunud“, kes lasksid 85 punkti vääriliselt. Lasketiirus olid samuti üsna täpsed “Morgani” rühma liikmed, kuid et nad kontrollpunkti tervelt 70 minutit hilinesid, tuli neile kokkuvõttes juurde 57 karistuspunkti. Retke üks noorema kooseisuga võistkond nimega “Kadunud äpud” said samuti kirja üsna tubli tulemuse, kaotades oma kontolt 10 karistuspunkti. Poiste endi sõnul on nad laskmises küllaltki osavad, rühma liige Martin harjutab laskmist pea iga nädal.

Lõkke tegemine

Järgmisse kontrollpunkti hilinesid juba peaaegu kõik rühmad. Õigeaegselt jõudsid kohale „Liitrine”, “Laiuse” ning “Morgani” rühm. Lõkke sai kõige kiiremini üles võistkond “Liitrine“ ning vaid kolme sekundiga jäi neile alla “Morgani“ rühm, mõlemad võistkonna pääsesid  karistuspunktideta.

Varjualuse ehitamine

Pärast tuletegemist ja mõningast Sõõru männimetsa all kõmpimist pidid võistlejad ehitama kättesaadavatest materjalidest ööbimiseks kõlbliku varjualuse. Ka selle ülesande korrektse sooritamisega oli võimalik oma kontolt karistuspunkte maha saada.

Vigursõit jalgrattal

Luureretkele oli kaasatud ka politsei, kes korraldas üheksandas kontrollpunktis jalgratta vigursõidu, mille võistlejad pidid võimalikult veatult sooritama. Sellest võistlusest tulid võitjatena välja Kamari noorkotkaste rühm “Kadunud äpud”, kes ei saanud ühtegi karistuspunkti. Kõigest ühe lisakaristuspunktiga pidi leppima “Satelliitposti“ nimeline rühm. Ülesande kiiresti ja korrektselt lahendanud Laiuse rühm sai karistada hilinemise eest, sest üheksandasse kontrollpunkti jõuti peaaegu poolteist tundi ettenähtust hiljem.

Vahemaade määramine

Kümnendasse punkti jõudsid õigeaegselt rühmad “Kadunud“ ja “Kadunud äpud”. Silma järgi hindasid distantse kõige täpsemini võistkonnad “Alaealised“, “Morgani“ rühm ning “Mustvee“. Võistkond “Alaealised“ eksis kokku vaid  poolteist meetrit, “Morgani“ rühm kuus ning “Mustvee“ noored kokku kaheksa meetrit. Karistuspunkte hakati juurde liitma alles eksitud kümne meetri pealt. Napilt said karistuspunktid kirja võistkond “Kadunud”, kes eksisid üheteistkümne meetriga.

Laskmine õhupüssist

Järjekordses lasketiirus tegi kõige parema skoori “Mustvee“ võistkond, saades 124 punkti. Et nad hilinesid kontrollpunkti kuus minutit, said nad vähemaks vaid 18 karistuspunkti. Enim karistuspunkte kaotas võistkond “Liitrine”.

Päevane luure

 Päevasel ajal olid osavaimad luurajad võistkond “Mina ei tea”, kes said oma kontolt kaotada kümme karistuspunkti. Nendele jäid napilt alla “Alaealised“ ja “Pimbod”, kes vähendasid oma karistuspunkte üheksa võrra.

Ööbimine

Pärast terve päev kestnud matka pidid osalejad laagripaigas endale ehitama ööbimiskohad. Võistlejatel tuli kaasa võtta ka ühe ööpäeva toiduvaru, sest viimati saadi süüa laupäeva hommikul ning kuni pühapäeva hommikuni pidid kõik kaasavõetud toiduvaruga hakkama saama.

Jõgeva noorkotkas Sander Veski oli kaasa pakkinud hunnikute viisi kiirkartuliputru, teine Jõgeva retkeline Roland panustas suurele hulgale müslibatoonidele ning ei pidanud sooja toitu vajalikuks.  

Retke lõpus kontrolliti uuesti üle võistlejate varustus ning iga retkel kaotatud eseme eest tuli võistkonnale karistuspunkte juurde. Enim oli kaotatud elukaarte, mille olid võistkondadelt röövinud vastutegevuse liikmed. Vastutegevuse ohvriks ei langenud vaid Kamari noorte “Kadunud äpude” rühm, kõige rohkem pidid vastutegevusele karistuspunkte loovutama “Kuperjanovi” ja “Mina ei tea” rühm.

Tulemused

Kõikide ülesannete koondarvestuses võitis võistkond, kellel oli kõige vähem karistuspunkte ning selleks oli 106 trahvipunkti saanud Kamari segavõistkond “Kadunud“, kes oli nii mõneski kontrollpunktis vaieldamatu liider. Kodutütardest oli parim Tormast pärit „Pimbode” rühm, kelle arvel oli 182 karistuspunkti.

Noorkotkaste teise koha pälvis Voore rühm “Metsalised“ ning kodutütarde teine poodiumiaste kuulus Vaimastvere neidudele võistkonnast „MKG”. Kolmandad kohad saavutasid võistkonnad „Alaealised” ning „Jõgeva III”. Noorkotkaste võitjavõistkond läheb maakonda esindama vabariiklikule Mini-Erna võistlusele ning kodutütarde parim võistkond esindab Jõgevamaad Ernakesel.

Kaitseliidu noorteinstruktori Olga Jürma sõnul pidasid noored füüsilisele koormusele hästi vastu, kuid mõningatest toimetulekuoskustest jäi siiski vajaka. “Meie organisatsiooni kohus on anda noortele edasi praktilisi teadmisi ning just selleks me igal aastal luureretke korraldamegi,” lisas Jürma.

iii

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus