Luubi all Palamuse valla arengute ahelreaktsioonid

<span lang=””>

Kolmapäeval korraldas Palamuse vallavolikogu arengukomisjon Luua Metsanduskoolis valla visioonikonverentsi “Arengute ahelreaktsioonid”, kus võeti luubi alla võimalikud arengud ning püüti aru saada sellestki, mis ümberringi toimub.

Vallavolikogu esimees Toomas Tuula tõdes konverentsi avades, et huvi ürituse vastu on olemas, sest Luua Metsanduskooli äsja osaliselt renoveeritud õppehoone suurim auditoorium oli rahvast täis ning korraldajad pidid ka lisatoole juurde tooma. 

Suurim probleem — töökohad

Vallavanem Urmas Astel ütles küll algul, et tema pole ehk just kõige õigem inimene rääkima vallakodanike soovidest. Aga talle oli abiks valla arengukava koostamise ajal 2007. aastal firma BDA Consulting korraldatud küsitlus ning selle abiga lootis ta õige pildi ette saada. Praeguse olukorra hindamiseks küsitlust tehtud pole, seega sai ta rääkida oma subjektiivsest nägemusest.

<p />

Rahvaküsitluse käigus uuriti viit teemat: elamistingimused, avalikud teenused, koolid, valla juhtimine ning valla tugevused ja nõrkused.

Kõige tõsisemaks probleemiks peeti tollal töökohtade vähesust, sest umbes pooled vallakodanikud töötasid väljaspool koduvalda. 2012. aastaks on olukord halvenenud ning kaugemale on tööle läinud ilmselt veel rohkem inimesi. Vallavanem olukorra paranemist ei näe. Täiesti arvestatav Palamuse kogukond tegutseb nüüd näiteks juba Austraalias.

Turism pole Palamuse vallas eriti jalgu alla saanud, tegutsevad Udu talu, Mokko talu, Palamuse kihelkonnakoolimuuseum. “Turism pole oluline rahva toitja,” nentis Astel.

Veel hullem on lugu riigiasutustega, mis on vallast sisuliselt kadunud. Ka on välja surnud väikekaubandus, see suretati euronormidega. “Meil pole söögikohti, meil pole külapoode, puudub meierei. Kohalikele tööd andnud ettevõtted on oma eksistentsi lõpetanud,” tõdes ta.

Vallavanema hinnangul on suurimaks probleemiks omavalitsuse kohustuste ja nende täitmiseks eraldatavate vahendite mittevastavus. 

Tuntud ja armastatud koht

Tartu Ülikooli dotsent Garri Raagmaa Palamuse valla perspektiivi mustades värvides ei näe. “Tartu töökohad on Palamuse inimestele täiesti kättesaadavad,” tõdes ta. Elukohana ei ole Palamuse vald kaugel. “Tabivere on juba Tartu eeslinn,” tõi ta näite.

Raagmaa hinnangul on Palamuse tuntud ja armastatud. “Kui öelda Paunvere või Palamuse, siis inimesel läheb süda soojaks ja liigutusepisar tuleb silma,” kinnitas ta.

Veel on oluline, et Palamusel korraldatakse väga tuntud ja tugevaid üritusi. Oluline on samuti naabrite juures tegutsev Elistvere loomapark, millega tasuks koostööd teha.

Tugev on tema hinnangul ka Luua Metsanduskool ja metsanduse tähtsus Eestis kasvab. Küll aga võiks koolis õpetada ka tootmise poolt, mille praegu on oma südameasjaks võtnud Väimelas tegutsev Võru kutsehariduskeskus.

Samuti tuleks rohkem valla ellu kaasata Palamuselt pärit tuntud inimesi. “Nende võimalusi tuleks rohkem ära kasutada,” soovitas Raagmaa.

Tema hinnangul on üks võimalusi ka biokütuste kasutamine, mis pakuks kohapeal ka tööhõivet. “Nafta hind ainult kasvab.” 

Palamuse visioonikonverentsist saab pikemalt lugeda teisipäevasest Vooremaast.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus