Luuakse Ehitusohutuse Nõukoda

Esimesel koosolekul arutati valdkonna kitsaskohti ning lepiti kokku teemad, mida käesoleval aastal käsitletakse. Samuti kiideti heaks nõukoja põhikiri. Nõukoja ülesanne on aidata kaasa ehitusohutust tagavate õigusaktide väljatöötamisele, valdkonna üldiste arengusuundade määratlemine, valdkonna institutsioonide vahelise koostöö arendamine, uurimis-, koolitus- ning teavitustegevuse arendamine jne. Aprilli lõpul oma teisele koosolekule koguneva nõukoja asutamise määruse allkirjastab minister pärast seda, kui kõik liikmed on esindajad ametlikult kinnitanud. Vähemalt korra kvartalis kogunevasse nõukotta hakkavad kuuluma Tehnilise Järelvalve Inspektsiooni, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Tarbijakaitse Liidu, Eesti Standardikeskuse, Tallinna Tehnikaülikooli, Päästeameti ning MKMi esindajad. Vajadusel kaasatakse spetsialiste ka väljastpoolt. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus