Luua Paradiisiaed tõi maastikuarhitektuuri preemia

Luua Metsanduskooli maastikuehituse eriala õpilased ja õpetajad tõid rahvusvaheliselt Tallinna Lillefestivalilt oma Paradiisiaia eest koju preemia parima maastikuarhitektuurilise lahenduse eest. Preemia pälvisid vaid viis aeda.

Luua Metsanduskooli maastikuehituse juhtivõpetaja Raili Laasi sõnul on Tallinna Lillefestival noor, ent oluline areen kõigile aianduse ja maastikukujundusega tegelevatele inimestele. Käesoleval aastal toimus festival teist korda ja Luua kool osales samuti teist korda. Tänavu oli välja pakutud kaks teemat – Paradiisiaed ja Vanaema lillepeenar. 

Kõik aitasid kaasa

Kooli kunstiõpetaja Ene Luik-Mudist ütles, et festivali aedade teemad on olnud nii möödunud kui sel aastal seotud aiakunsti ajalooga, ainega, mida ta õpetab. Seega hea ülesanne, mida õpilastega tundides süvendatult läbi töötada.

“Valisime Paradiisiaia teema, töö nimeks sai “Meie ühine aed”. Esmalt tuli välja töötada kontseptsioon, seejärel see visualiseerida. Kui õnnestub leida hea tuum, on edasine puhas nauding,” rääkis kunstiõpetaja.

Õpilaste ülesandeks oli leida ette antud alale oma kujunduslahendus. Kõige sobivama põhiplaani töötas välja Anna Komarova, selle alusel hakkas rühm edasi töötama. Kui aia horisontaaltasand oli paigas, tuli ette võtta vertikaaltasand, see tähendas, et i-le tuli piltlikult öeldes täpp panna. Selleks  sai taevakaart sümboliseeriv, kumer 4,2 m kõrgune loojanguvärvides piire.

“Olen selle installatsiooni üle väga uhke. Maastikus oleks see minu meelest võrreldav üksiku puuga. Plaani lõpptulemuse puhul võis meie Paradiisiaia valdavalt roheline väli osadele õpilastele ehk mõneti pettumuseks olla:  seal oli oder ning teised kõrrelised, rääkis Ene Luik-Mudist.

Valminud ideekavand oli vaja panna AutoCadi programmi, proportsioneerida, teha arvutused ning hakata ehitama. Et ehitamise aeg langes ajale, mil enamik õpilasi viibis praktikal, tuli appi paluda kõiki, kellel vähegi aega oli. Tööd tehti varaste hommikutundideni. 

Latt on kõrgele seatud

“Meie ühine aed” kandis endas ühelt poolt sõnumit Vana-Egiptusest pärinevast paradiisiaia kirjeldusest, kus inimese hing, olles teel taevasse, ajutiselt viibib ja kus ta peab külvama ja lõikama. Samas oli see sõnum Eesti maastikust, mullast ning viljapõldudest. Vastuse küsimusele, kas meie maailm ehk ongi kirjeldatud paradiis, pidi festivali külastaja ise leidma.

Aia ehitamisel ja rajamisel osalesid peale maastikuehituse õpilaste ka metsamasinate operaatori eriala õpilased, külvi toetas Jõgeva Sordiaretuse Instituut odrasordi “Anni“ seemnetega ning osaliselt toetas Tööstusplast OÜ peegelduvate pleksiklaasidega.

Külvas üks väike Tallinna poiss, kes oli tulnud koos emaga aedade rajamist vaatama.

Järgmise aasta lillefestivali teemadeks on Rannaküla ja Rahvusmustrid. Luua Metsanduskool kavatseb kindlasti taas osaleda. “Latt on kõrgele seatud,” tõdes Raili Laas.

i

HELVE LAASIK 

Meie ühine aed

*Autorid

Ene Luik-Mudist, Raili Laas, Lys Lepiksoo, maastikuehituse I kursus: Anna Komarova, Allar Laurend, Liina Nisu, Kristina Orlova, Rait Karus, Agne Viks, Triinu Krasman, Kristiina Kannu.

*Preemia parima maastikuarhitektuurilise lahenduse eest

*Autasustati klaasikunstnik Eeva Käsperi loodud lillefestivali sümboolikaga klaastaiestega

*Parim aed kategoorias “Vanaema lillepeenar” oli Eesti Maaülikooli aed  nimega “Ajas muutuv vanaema lillepeenar”.

*Parim kategoorias “Aed kui paradiis” Liina Hecki ja Julika Korvi aed “Taevatähed, lilled ja lapsed“

*Suurim üllataja Topiary Art Today OÜ ja Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna  “Küsimuste ja vastuste aed”

*Rahva lemmikaiaks valiti Helsinki Ehitusameti tänavate ja parkide osakonna STARA “Aed kui paradiis“

Allikas: Tallinna Linnavalitsus

blog comments powered by Disqus