Luua õpetajad täiendasid end Hollandis

Neli Luua Metsanduskooli metsandusõpetajat veendusid Hollandis, et kõik on seotud ja teadmistele ei tohi raame ümber ehitada. Tuleb õpetada õpilased õigeid küsimusi esitama, selle saavutamine eeldab aga muutusi nii suhtumises kui süsteemis.

Luua Metsanduskooli õpetajad Erle Tüür, Ülle Käärik, Lauri Toim ja siinkirjutaja viibisid märtsi lõpus nädal aega Hollandis WellantcollegeŽis, et tutvuda sealse kompetentsipõhise kutseõppega. Eelmise aasta sügisel käisid samas koolis kogemusi vahetamas maastikuehituse ja üldainete õpetajad.

Hollandis toimivat kompetentsipõhist õpet tutvustas vastuvõtjate poolt Jan van der Wiele. Kompetentsi moodustavad oskused, teadmised ja suhtumine. Just suhtumise olulisust oli võimalik näha paljudes pisiasjades. Sellest, kuidas olid korras hoitud töökohad ja -vahendid, kuidas oli läbi mõeldud töökorraldus, oleks õppida mitte ainult meie õpilastel, vaid ka õpetajatel.

Peamine sealse kutseharidussüsteemi erinevus seisneb praktiliste ülesannete suures osakaalus ja asjaolus, et õppijad vastutavad oma õpingute eest ise. Õpetajal on rohkem juhendaja roll (nad ise kutsuvadki end treeneriteks – “coach”), kes jälgivad õpilast, teeb märkmeid ja arutavad nähtu õpilasega läbi. Loomulikult ei tähenda see, et teooriaõpet polegi, kuid loengute osakaal on oluliselt väiksem kui meil Eestis. Tihti puudub tavapärane tunniplaan. Õpilastel on võimalus oma kompetentse tõendada ka väljastpoolt kooli saadud kinnitustega, mis koondatakse portfooliosse, kuid otsuse langetab siiski juhendaja. Rühmad on väikesed, sageli juhendab ühte rühma mitu õpetajat koos (kui ülesanne on seotud erinevate oskuste ja teadmiste kasutamisega), või vastupidi – ühe juhendaja käe all tegutseb korraga mitu erinevat rühma.

Paljud praktikad toimuvad spetsiaalsetes praktikakeskustes, mida on terve Hollandi peale kokku kolm. Luua õpetajad said  külastada Arnhemis asuvat keskust IPC Groene Ruimte. Sisuliselt on tegemist haridussüsteemist eraldi seisva äriettevõttega, kes pakub praktilise väljaõppe teenust nii haridussüsteemile kui tööandjatele.

Erinevate kutsetasemete eksamidki on individuaalsed – iga eksaminandi, kelle tema juhendaja on eelnevalt eksamile lubanud, tööd ettevõttes jälgib kaks erapooletut assessorit. Tööpäeva lõpus arutatakse tehtu intervjuu vormis koos läbi ja eksamiprotokollile kirjutavad alla kõik kolm. Loomulikult eeldab selline korraldus tihedat koostööd ettevõtetega. Oluliselt suurem on ka ettevõtete poolne huvi koostöö vastu.

Luua õpetajatele korraldati ka meeskonnatöö koolituspäev, mille viis läbi Wellantcollege rahvusvaheliste projektide osakonna juht Andre Huigens, kes aprillis 2009 käis ka Tartus põllumajanduskoolide õpetajaid ja haridusametnikke koolitamas

Projekti „Õpetamismeetodid ja kooli arendamine rohelises sektoris” rahastas Leonardo da Vinci programm.

iii

VEIKO BELIALS

blog comments powered by Disqus