Luua Metsanduskoolist telliti seitse kursust

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavaid tasuta kursusi telliti Luua Metsanduskoolist 2009. aasta sügissemestril seitse, kokku 249 984 krooni eest.

Kursusi on metsanduse valdkonnast plaanis kaks: raietööliste kursus 12. – 23. oktoobrini 80 tundi ja kasvava metsa hindamise ja ümarmaterjali mahu mõõtmise kursus 16. oktoobril kaheksa tundi

Materjalitöötluse valdkonnast viiakse ketassae operaatorite kursus läbi  26. oktoobrist 6. novembrini ja seda on kokku 80 tundi

Ehituste ja tsiviilrajatiste õppekava rühmast  on plaanis kaks kursust: – aianduslikud puitrajatised 18. – 20. novembrini mahuga 24 tundi ja aianduslikud kiviehitised 7. ja 8. detsembril mahuga 24 tundi

Arvutikasutuse õpperühmast on kavas kaks eraldi kursust, kus õpetatakse haljastusprojektide vormistamist kahes erinevas arvutiprogrammis: 23. – 27. novembrini õpitakse arvutiprogrammiga Autodesk  Civil3D planeerima aianduslikke rajatisi ning 26. – 30. oktoobrini õpetatakse programmi Autocadis abil haljasala visualiseerimise aluseid. Need programmid on mõeldud haljastuses töötavatele inimestele, kes varem on projekte käsitsi joonistanud ja võiksid neid nüüd teha arvutiga.

Luua Metsanduskooli täiendõppe osakonna juhataja Evelin Saarva sõnul on need kursused töötavatele inimestele, kindlasti ei saa osaleda Töötukassas arvel olevad inimesed, nende jaoks on eraldi ESFi raha ja neid suunab õppima Töötukassa.

Kursuste ajal saab ühiselamukoha ja samuti on Luual võimalik sooja toitu saada, kuid nii öömaja kui toidu eest  tuleb kursuslastel ise maksta.

Euroopa sotsiaalfondi toel saab 2009. aasta teisel poolel tasuta kursustel osaleda enam kui 10 000  täiskasvanut. Kursusi viiakse läbi kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ja vabahariduslikes koolituskeskustes. Koolitusteks ning elukestva õppe alase teadlikkuse tõstmiseks on haridusministeerium käivitanud kolm ESFist rahastatavat programmi.

Luua Metsanduskooli kursused

Kasvava metsa mahu hindamine relaskoobiga ja ümarmaterjali mõõtmine, 8 tundi, 16. oktoober

Raietööliste kursus, maht 80 tundi, 12.-23. oktoober

Aianduslikud puitrajatised, 24 tundi, 18.-20. november

Aianduslikud kiviehitised, 16 tundi, 7.-8. detsember

Aianduslikud rajatised arvutiprogrammiga Autodesk CIVIL 3D, 40 tundi, 23. – 27. november

Haljasala visualiseerimise alused AutoCadis, 40 tundi, 26. -30. oktoober

Ketassaeoperaatorite kursus, 80 tundi, 26. oktoober – 6. november.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus