Luua Metsanduskoolis jääb metsamajanduse rühm avamata

Luua Metsanduskoolis jääb tänavu sügisel keskhariduse baasil metsamajanduse rühm avamata, sest päevaõppesse laekus vaid kolm  sooviavaldust ning sama arv  avaldusi esitati sessiooniõppesse,  rühma oleks aga mõtet avada minimaalselt kümne õppuriga. Olukord on  sarnane mõne  aasta tagusele ajale, kus sama eriala päevased õpperühmad samuti avamata jäid.

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba sõnul metsandusvaldkonnas vabu õppekohti hetkel on, seepärast korraldatakse järelvastuvõtt kuni 12. septembrini. Kui õpilaskandidaate tuleb juurde, saab rühmad avada. “Tundub, et nõudlus on etteaimamatu ja aastati erinev,” märkis koolijuht. 

Konkureerivad erialad

Põhikooli baasil tulnute jaoks oli Luua Metsanduskoolis tänavu kaks eriala – metsamasina operaator ja metsandusettevõtja, kusjuures metsamasina operaatoriks võeti põhikooli lõpetanuid esimest korda. Kokku alustab masinistide kursusel 13 poissi ja ettevõtjate kursusel üheksa poissi. 2007. aastal võeti metsandusettevõtluse erialale 30 õpilast.

“Ühtepidi on see loogiline, sest tegime sama valdkonna konkureeriva eriala kõrvale, paraku on metsamasina operaatori amet atraktiivsem. Tagasiminek võrreldes eelmise aastaga on aga olemas, täpseid põhjusi me veel ei tea, võime ainult aimata,” rääkis Zuba. Kõike RMK tänavuse suure reformi ja sealt tuleneva negatiivse mainega samuti siduda ei saa. Koolijuhi hinnangul tuleks järgmisel aastal paremini müügitööd teha ja  saavutada otsekontaktid põhikoolidega, käia eriala tutvustamas ning üle Eesti oma väike võrgustik välja töötada.

Ka möödunud nädala lõpus peetud Luua Metsanduskooli juubelikonverentsil jäi tööandjatelt kõlama, et Eestis on mõtlevaid ja heade tööoskustega metsandusspetsialiste puudu. Põhjuseks võib pidada linnade mõju noortele, sest seal on tunduvalt rohkem valikuvõimalusi. 

Rühmad jäävad väiksemaks

“Väga pole meil põhjust kurvastada, sest neid, keda õpetada, jagub. Rühmade väiksemaks jäämine on valdav trend, võib-olla tulevikus ongi kõik rühmad 10-liikmelised,” märkis Zuba, lisades, et kui haridusministri soov täide läheb ja gümnaasiumi saamiseks tõesti edaspidi eksamid teha tuleb, võib ka kutseharidus hoopis uued võimalused saada.

Metsanduse valdkonnas on veel vabu õppekohti, seetõttu on koolil plaanis oktoobrist võtta üks metsurite, üks arboristide ja üks saeliinioperaatorite õpirühm.

Aianduse valdkond maastikuehituse ja haljastuse õppekavadega täitus tänavu kenasti, samuti ka loodusretkejuhtide rühm.

Tänavu saab ümber ka üks etapp kooli arengus ning tuleb koostada uus arengukava. “Elukestva õppe printsiipidest lähtuvalt jääb ka tulevikus lisaks noorte õppele täiskasvanute õpetamise suund väga oluliseks,” noori jääb ju aina vähemaks,” rääkis Zuba.  

Kindlasti tuleb Luua Metsanduskooli ka uusi erialasid, need avatakse otse tööandjate vajadustest lähtuvalt. “Oma valdkondadest me kõrvale ei kipu,” kinnitas koolijuht.

Kooli jätkusuutlikkust näitab Luua Metsanduskooli direktori hinnangul kiirus, millega suudetakse reageerida tööjõuturul toimuvale. “Veel paar aastat tagasi ei olnud vaja teha nii kiireid muudatusi kui praegu. See dikteerib igapäevategemistele uue tempo.”

Metsamasinate valdkonda tuleb Luuale lähiaastatel investeeringuid 15 miljonit krooni, lisaks saavad raha  õppehoone, õpilaskodu ja söökla.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus