Luua metsanduskoolis avatakse renoveeritud võimla ja klubihoone

Täna pärastlõunal avavad Luua metsanduskooli õpilased ja  õpetajad omavahelise võrkpallilahinguga renoveeritud võimla. Tund aega hiljem lõigatakse lint läbi ka uuenenud klubihoones.

Nii klubi kui ka võimla renoveerimiseks saadi raha CO2 saastekvoodi müügist. Metsanduskooli haldusjuht Priit Kirsimäe rääkis, et kuigi saastekvoodifondi rahad said kasutatud juba 2012. aasta lõpuks, lükkus hoonete kasutuselevõtt märkimisväärselt hilisemale ajale, sest oli tarvis lõpetada sellest fondist abikõlbmatud tööd ja sisustada klubi ruumid.

Võimla renoveerimine läks kokku maksma 330 000 eurot. 

Endisest mõisatallist töökojaks ja hiljem võimlaks

Luua metsanduskooli võimla on endine Luua mõisa tall. Hoone oli ühismajandite ajal kasutusel remonditöökojana ning seisis pärast tulekahjus kannatada saamist aastaid kasutuseta.  1975. aastal ehitati see võimlaks ümber.

Metsanduskooli juhtkond otsis juba aastatuhande algusest võimalusi, kuidas külma ja kõledat hoonet renoveerida. Julgemad unistasid isegi vana lammutamisest ja uue, normaalmõõtmetega spordihoone ehitamisest. </p>

Euroopa Liidu struktuurivahenditest seda teha ei lubatud, ka ei õnnestunud toetust saada riigieelarvest.

Lõpuks tuli  2010. aasta sügisel teade, et võimla ja klubi lülitatakse CO2 saastekvoodi müügist saadud raha toel renoveeritavate objektide nimekirja.

CO2 raha kasutamise korraldajaks määrati Riigi Kinnisvara AS, kelle juhtimisel alustati töödega.

Projekteerimine algas 2011. aasta kevadel, leping ehitajaga JB Ehituse aktsiaseltsist sõlmiti augustis 2011, tööde esialgne lõpptähtaeg oli 2012. aasta mai. Renoveerimise käigus paigaldati võimlale nõuetekohane soojustus ja uus katus, ehitati välja nüüdisaegne küttesüsteem ja ventilatsioon, soojustati aluspõrandad, vahetati aknad, paigaldati uus valgustussüsteem.

Kooli haldusjuht selgitas, et kuigi tööd lõppesid õigel ajal, ei näinud leping esialgu ette kõigi võimla kasutuselevõtuks vajalike tööde teostamist.

“Olulisim, mis tegemata jäi, oli põrand, aga samuti siseseinte viimistlus, trepp teisele korrusele ja veel hulk väiksemaid töid,” rääkis Kirsimäe.

Õnneks leiti pärast paari kuu pikkust ootamist võimalust põrandate väljaehitamiseks. Lisaväärtusena paigaldati uued ja energiasäästlikud LED-valgustid ning 3,5KW nimivõimsusega päikesepaneelid. 2012. aasta lõpuks oli CO2 rahade kasutamine võimla renoveerimisel lõppenud. 

Appi tulid ka kooli toetajad

Priit Kirsimäe  kinnitusel on hoone nüüd varasemast oluliselt energiasäästlikum ja soojem. Kuid võimla kasutuskõlblikuks muutmiseni kulus veel aega, sest mitmed olulised tööd ei olnud saastekvoodi müügi raha eest abikõlblikud. Seega pidi  kool oma eelarvest lisaraha leidma. Näiteks ei saanud abiraha kasutada siseseinte viimistlemiseks, kuid sporti ei saa ju teha mõisaaegsete poollagunenud maakivimüüridega ruumis. Samuti tuli hoonesse paigaldada tulekahjusignalisatsioon. Ja kuigi kasutusluba väljastati hoonele juba tänavu 23. mail, oli seal üht-teist tarvis teha veel oktoobriski.

Nüüdseks on kõik olulised ehitustööd võimlas lõppenud ja hoone kasutajatele avatud. Kooli haldusjuht märkis, et sisustamisel on veel teha palju, sest nii jõusaal kui spordisaal ootavad uut inventari. “Kool tunnustab oma head koostööpartnerit Stora Enso Eesti ASi, kes lisaks sellele, et toetas materjaliga võimla siseseinte ehitamisel, kinkis sinna paigaldamiseks ka  uued korvpallilauad,” rääkis Kirsimäe. 

Söökla renoveeriti juba 2009, klubi 2012

Luua metsanduskooli klubi asub ühes hoones kooli sööklaga. Viimane sai 2009. aasta lõpuks Euroopa Liidu struktuurifondi vahendite toel uue välimuse ning moodsa sisu, klubi aga jäi ootama paremaid aegu, mis jõudsidki koos CO2 saastekvoodi müügist saadud rahaga.

Samal ajal kui alustati võimla renoveerimistööde projekteerimisega, algasid ettevalmistused ka klubi energiasäästlikkuse parandamiseks. Projekt valmis 2012. aasta varakevadel, tööd algasid sama aasta aprillis. Sügiseks olidki esimeseks etapiks ette nähtud tööd tehtud ehk nõuetekohane soojustus, uus katus, vastne ventilatsiooni- ja küttesüsteem  paigas.

Kokku investeeriti klubi renoveerimiseks 320 000 eurot.

Kooli haldusjuht Priit Kirsimäe nentis, et nagu võimlas, tekkis siingi töödes väike seisak. Õnneks leiti ka klubis võimalus põrandad soojustada ja neile uus kate paigaldada. Ka peaaegu kõik aknad said välja vahetatud.

Enamik ehitustöid lõppes enne 2012. aasta jõule, klubile anti kasutusluba 2012. aasta 27. detsembril. Mõned vaegtööd lõpetati ja sisustus hangiti käesoleva aasta kevadeks.

Kool püüab haldusjuhi kinnitusel leida edaspidi raha ka lava taga ja kõrval asuvate ruumide viimistlemiseks ja sisustamiseks. 

Võimla renoveerimine

*Renoveerimistööde projektijuht saastekvoodi müügiraha kasutamisel oli Riigi Kinnisvara AS

*Projekti autor arhitektuuribüroo FP OÜ

*Ehitasid

*augustist 2011 kuni detsembrini 2012 JB Ehituse AS

*detsembrist 2012 kuni märtsini 2013 Jõgeva Ehitus OÜ

*tänavu märtsist oktoobrini Luua metsanduskool

*Investeeriti kokku umbes 330 000 eurot 

Klubihoone renoveerimine

*Renoveerimistööde projektijuht saastekvoodi müügiraha kasutamisel oli  Riigi Kinnisvara AS

*Projekteerija ARC Projekt OÜ

*Ehitasid:

*aprillist septembrini 2012 Jaagor Grupp OÜ

*septembrist detsembrini  2012 SKM Ärigrupp OÜ

*Sisustas käesoleva aasta: jaanuarist oktoobrini Luua metsanduskool

*Investeeriti kokku umbes 320 000 eurot

Allikas: Luua Metsanduskool

blog comments powered by Disqus