Luua Metsanduskool sai Toomas Ehrpaisi stipendiumi

Luua Metsanduskool hakkab koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) andma uuest õppeaastast välja Toomas Ehrpaisi nimelist stipendiumi, mis on mõeldud noorte metsanduse eriala päevase õppevormi õppurite motiveerimiseks.

Toomas Ehrpaisi nimeline stipendium on 3000 krooni kuus, seda makstakse terve õppeaasta jooksul ühele õppurile.

“Toomas Ehrpais oli Luua Metsanduskooli vilistlane, väärikas ja teenekas metsamees ning ühiskondliku elu edendaja. Saanud tema perekonnalt nõusoleku, kutsuti ellu vastav stipendiumifond,” rääkis Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba.

Praegu pole veel teada, kes hakkab seda stipendiumi algaval õppeaastal saama. Zuba sõnul on oluline hea õppeedukus ning aktiivsus nii spordis, kutsealal kui ka ühiskondlikus töös.

JAANIKA KRESSA

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus