Luua Metsanduskool sai kõrgetasemelise õppetöökoja

Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba ütles avapäeval peetud kõnes, et tänapäevase õppetöökoja ehitamisele hakati mõtlema kümmekond aastat tagasi, kusjuures uuendamisplaanide tegemisel võeti eeskujuks õppimistingimusi Soome ja Rootsi metsandusõppeasutustes. Koos koolijuhiga lõikasid kahekorruselise ning valgete ja avarate ruumidega õppetöökoja ukse ees lindi läbi haridus- ja teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung, Riigimetsa Majandamise Keskuse arendus- ja konsultatsiooniosakonna arendusdirektor Andres Onemar, ehitustööde peaettevõtja, ASi Jõgeva Ehitus juhataja Tiit Saarva ning metsanduskooli omaaegne juht ning tänane Riigikogu liige Villu Reiljan.

Seejärel tehti ringkäik õppehoones, mille alumisel korrusel paiknevad   metsamasinate õpperuum, maastikuehituse õppehall ja ketassae õpperuum ning saunad, du?iruumid ja töörõivaste kuivatamisruum. Ülemisel korrusel asuvad metsa- ja puidutööstuse, saeõpetuse ja maastikuehituse õppeklassid ning auditoorium.

“Uues töökojas on kõik väga ilus ja tore. Siinsetes klassides on mugav kaasaegseid õppevahendeid, näiteks videoprojektorit kasutada,” ütles saeõpetuse õpetaja Kaido Saar ? üks pedagoogidest, kes vastvalminud õppetöökojas õpetama hakkab.

“Mulle meeldivad siin ennekõike valged ja puhtad ruumid,” avaldas arvamust metsamasinate operaatoriks õppiv Jõgeva noormees Meelis Nurm.

Asjalik koostöö

Haridus- ja teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pungi hinnangul võimaldab õppetöökoda koolitada tööjõuturul konkurentsivõimelisi spetsialiste.

“Kindlasti soodustab selle hoone valmimine ettevõtete koostööd Luua Metsanduskooliga. Firmad näevad siin võimalusi tulevase kaadri kasvatamiseks ning juba olemasoleva kaadri ümberõpetamiseks. Luua Metsanduskool tegi väga õigesti, kui otsustas õppetöökotta investeerides luua kõige kaasaegsemad tehnilised tingimused ning ruumilahendused,” ütles Andres Pung.

Firmajuht Tiit Saarva sõnul on õppetöökoda suurim objekt, mille AS Jõgeva Ehitus senini valmis saanud on.

“Eks ehitamise käigus tuleb plaanides ikka suuremaid ja väiksemaid muudatusi teha ja mõndagi kooskõlastada. Tänu asjalikule koostööle metsanduskooliga laabus  asjaajamine igati korrektselt,” ütles Tiit Saarva.

Töötamistingimusi Luual kiitis ka Ain Viik, kelle juhatatav osaühing Merelen asfalteeris töökoda ümbritseva platsi ning paigaldas sadeveetrassid.

Ainus metsanduskool

Õppetöökoja renoveerimine läks maksma 33,1 miljonit krooni, millest kolmveerand laekus Euroopa Regionaalarengu Fondist ning ülejäänu Eesti riigi eelarvest.

“Küllap arvestas riik meie õppetöökoja rajamise rahastamisel ka seda, et Luua Metsanduskool on Eestis ainus kutseõppeasutus, kus koolitatakse metsanduse ja sellega seotud erialade spetsialiste,” lausus kooli direktor Haana Zuba.

“Luua Metsanduskoolis võib täheldada järjepidevat ja märkimisväärset arengut. Tänu sellele, et kool on perspektiivikate kutseõppeasutuste nimekirja arvatud, on  tal ka tulevikus kindlustatud juurdepääs eurorahale,” lausus metsanduskooli endine direktor, kauaaegne keskkonnaminister ja praegune Riigikogu liige Villu Reiljan.

Õppetöökoja avamisel musitseeris Vanemuise orkester ja laulis Jõgeva Ühisgümnaasiumi poistekoor.  

Suuremaid ehitustöid on Luua Metsanduskoolis plaanis teha ka lähitulevikuks. Haana Zuba sõnul vajavad renoveerimist veel võimla, söökla, osa õpilaskodust ja õppehoone.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus