Luua metsanduskool on sertifitseeritud metsamajandaja

Jaanuari keskel väljastas sertifitseerimisettevõte BM-Trada Luua metsanduskoolile PEFC metsamajandamise sertifikaadi. Sellega kinnitab sertifitseerija, et kooli tegevus metsade majandamisel vastab rahvusvaheliselt tunnustatud standardile.

“Nüüd on meie tegevuse ka sõltumatu osapool üle vaadanud,” ütles Luua metsanduskooli metsaülem Peep Arold. “Oleme ka varem püüdnud õpetada ja tegutseda säästva metsanduse põhimõtete järgi, aga nüüd on selle ka keegi üle vaadanud ja standardi alusel hinnanud. Oma tegevusi kool muutma ei pea,” lisas ta.

Luua metsanduskool majandab ligi üheksat tuhandet hektarit metsamaad, metsad asuvad nii kooli ümbruses Jõgevamaal kui Pärnumaal Tihemetsas. Varem kooli metsad sertifitseeritud ei olnud. “Maailmas tõuseb järjest nõudlus sertifitseeritud puidu järele, nii oli ka koolil kasulik see protsess läbi teha. Ka graanulitootjad nõuavad nüüd vastava märgisega puitu,” selgitas Arold.

PEFC on ülemaailmselt levinud metsade sertifitseerimise standard, mis asutati 1999. aastal peamiselt väikeste ja keskmise suurusega metsade omanike sertifitseerimiseks. PEFC metsamajandamise sertifikaat näitab, et metsaomanik majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning täidab metsamajandamise standardi nõudeid. Sealjuures jälgitakse metsas toimuvaid arenguid, seistakse selle eest, et uus metsapõlv kasvama saaks, jälgitakse metsade tervislikku seisundit ning säilitatakse looduslikku mitmekesisust. PEFC sertifitseerimise märksõnadeks on veel sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkonna- ning majandushüvede hoidmine ja säilitamine.

Sertifitseerimisprotsessi tulemusena on nüüd säästvat metsamajandust tõendava sertifikaadiga kaetud suurem osa haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalas olevatest metsadest. Säästlik metsade majandamine ei ole meie koolides ainult teoreetiline õppeaine, vaid ka praktikas ellu viidav põhimõte.

Luua metsanduskooli PEFC sertifikaat kehtib 2023. aastani, selle aja jooksul toimuvad regulaarselt vaheauditid.

TOOMAS KELT

blog comments powered by Disqus