Luua Metsanduskool on avatud rohelistele erialadele

Direktor Haana Zubal on põhjust rõõmustamiseks: Luua Metsanduskool on noorte hulgas populaarne, sest miks muidu tahavad inimesed sinna õppima tulla.

“Meile on tulnud rohkem õpilasi, kui me lootsime! See on tunnustus koolile ja tõestus, et loodusharidus on populaarne! Inimesed järelikult tunnevad ikka muret, mis meie keskkonnast tulevikus saama hakkab! Seegi on tore, et ka Jõgevamaa noored kasutavad varasemast enam võimalust kutseharidus kodumaakonnas omandada,? rõõmustab Zuba.

Konkurss kõigile erialadele

“Kuigi olen koolijuht, võtsin tänavu juhendada ka metsamajandusõpilaste esimese kursuse. Sellel kursusel on 32 noort inimest. Meie esimeses vestlusringis selgus juba, et nad tulid siia seetõttu, et olid kuulnud, et siin on hea kool! Paljud ütlesid, et neid soovitas kas isa, vend või hoopis sõber ? mis saab olla meie koolile suuremaks kiituseks kui see, et õpilased tahavad siia tulla,? mõtiskleb Zuba.  

Kui eelmistel aastatel on olnud eelistatud üks kindel suund, on kas tahetud tulla põhikooli järel metsandust õppima või gümnaasiumi lõpetanud on eelistanud maastikuehitust, siis alanud õppeaasta erineb oma eelkäijatest ja kõikidele erialadele oli seekord võrdne konkurss.

Kokku saab Luual omandada oskusi ja teadmisi kolmes loodusega seotud ehk teisisõnu rohelises valdkonnas: õpetatakse metsandust, aiandust ja loodusturismi.

“Traditsiooniliselt oleme olnud tuntud metsanduskoolina,? ütleb Haana Zuba. “Viimaste aastatega oleme aga loonud õppimisvõimalused ka aianduse ja loodusturismi valdkonnas. Seda on võimaldanud loodustingimused Luual, näiteks ümberkaudsed voored, liigirikas park ja arboreetum. Aiandusvaldkonna erialadest õpetame tööturul eriti nõutavaid haljastusega seotud kutseid ? on ju haljastustööde mahud otseses sõltuvuses ehitusmahtudest. Ka loodusturism on Eestis muutumas aina populaarsemaks ja oluline on osata loodust näha ja näidata.?

Zuba sõnul on oluline, et Luua õppurite kaudu leviks Eestimaal edasi ka sellised mõtteviisid nagu loodusliku mitmekesisuse tagamine, säästlik kasutamine ja keskkonnateadlikkuse kasvatamine.

Uued võimalused kutsehariduses

Kui varem õpetati metsakasvatajaid ja metsatööstuse spetsialiste eraldi õppekavade järgi, siis nüüd on võimalik  metsanduse uue ühendatud õppekava järgi omandada laiapõhjalisem metsandusharidus, mis sisaldab oskusi ja teadmisi nii metsade majandamisest kui ka puidu töötlemisest ning turustamisest.  Jätkuvalt populaarne eriala on ka metsamasina operaator. Selle töö tegijaid otsitakse pea iga ajalehe kuulutusterubriigis. Operaatorieriala omandamine on nüüd võimalik ka oma alalist tööd katkestamata.

“Tänapäev pakub hariduses palju võimalusi: koolitada võib väga erinevates õppevormides ja väga erinevate pikkustega õppekavadel, lähtuvalt meie klientide vajadustest. Ka ei pea õppeaastat alustama tingimata 1. septembril. Vastavalt tööturu vajadustele võib õppegrupi avada ka näiteks oktoobris või hoopis jaanuaris,? räägib Zuba.

?Kui õppeaeg täis saab, siis ongi lõpuaktus. Nii ei tähistatud tänavuse avaaktusega Luual mitte ainult kooliaasta algust, vaid samal aktusel ulatati lõpu- ning kutsetunnistused metsuri eriala õppuritele, kelle õppekava selleks ajaks parajasti läbi sai.

Uute õppevormide lisandumine ei ole kaotanud seniseid traditsioonilisi õppevorme nagu päevaõpe ning sessiooniõpe. Sessiooniõpe  on võimalus neile inimestele, kes on juba tööturul, kui kes tulevad kooli iga kuu kaheks kolmeks päevaks, et omandada kutsetunnistus või tõsta oma kvalifikatsiooni?.

Sellel aastal tegi Luua Metsanduskool varasemast rohkem reklaamikampaaniat Ida-Virumaal, eesmärgiga olla valmis õpetama ka muukeelseid noori, kuid direktori kinnitusel tuli neid väga vähe. Need kolm-neli inimest on tänaseks juba sulandunud tavaõppijatega ühte gruppi ja kool on valmis pakkuma neile ka individuaalset õpet.

Haana Zuba näeb võimalikku põhjust, miks vene noored neile pakutud võimalust ei kasutanud, selles, et suuremad maastiku- ja haljastusega tegelevad firmad pole Narvas ja Kohtla-Järvel veel kanda kinnitanud, vaid asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Direktori sõnul on sellised õpilased, kellel on kindlad sihid silmade ees, teistest selgelt eristunud. “Need, kellel on eesmärgid, need on  ka liidrid. Sellised noored märkavad ka teisi enda kõrval. Praegune noor tunneb küll vastutust ümbritseva pärast ja tuleviku ees,? on Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba kindel.

Juubeliks valmistumise aasta

Alanud õppeaasta möödub Luual kooli juubelit ette valmistades. 60-aastaseks saamise puhul  on kavas avada näiteks kooli ajaloo muuseum. Järgmisel kevadel on Luua koolirahva korraldada Baltimaade metsanduskoolide kutsevõistlused.

“Tugevad traditsioonid ja tööturupoolsete partnerite toetus on meie kooli eelis, mis aitab meil jätkuvalt areneda,? kinnitab direktor.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus