Luua Metsanduskool lisas kolmanda stipendiumi

 

Luua Metsanduskoolis õppivatel noortel on alates käesolevast õppeaastast võimalik kandideerida ka noore maastikuehitaja stipendiumile, mille lisas kahele metsanduse valdkonna õppetoetusele kool.

Metsanduskool on juba mitu aastat otsinud võimalusi premeerida ka tublimat aiandusvaldkonna õppurit, kuid seni tulutult. Nüüd asutas kool ise stipendiumifondi ja premeerib käesolevast õppeaastast maastikuehituse teise kursuse õpilast Catty Tirmastet. Catty pangaarvele laekub kümne kuu jooksul iga kuu 130 eurot. 

Kõige rohkem kandidaate maastikuehitaja stipendiumile 

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu sõnul kandideeris noore maastikuehitaja stipendiumile 13 õppurit. “Väga raske oli teha valikut, sest kõikide kandideerijate motivatsioonikirjadest oli näha, et neil on plaanis tulevikus oma elu selle valdkonnaga siduda ning kindlasti edasi õppida,” tõdes ta.

Stipendiumi pälvinud Catty Tirmaste ütles, et ta tahaks kindlasti saada juurde uusi kogemusi ja teadmisi. Tütarlaps on kaasa teinud välispraktika, see on lisanud eneseusku ja julgust. Oma erialavalikuga on ta samuti väga rahul. Et just tema väga tihedas konkurentsis võitjaks osutub, seda Catty ei uskunud.

Luua Metsanduskooli õppima tulla otsustas ta sellepärast, et kunagi on samas koolis õppinud ka tema vend. Mul oli valida Luua või Räpina vahel ja venna soovitusel tulingi siia,” ütles ta. Catty kinnitusel on õpetajad väga sõbralikud ja aitavad alati. Võistelnud on ta vaid oma koolis ja korra kooli ka Räpinas esindanud. 

Erialavalik juba ammu kindel

Toomas Ehrpaisi stipendiumile kandideeris tänavu kolm õpilast. “Nemad on meie kooli au ja uhkus,” kinnitas koolijuht. Kandidaadi valikul sai tema sõnul otsustavaks komisjoni esimehe, RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi hääl.

Stipendiumi pälvinud metsamajanduse eriala teise kursuse õpilane Andi Noot teadis, et pärast põhikooli lõpetamist jätkab ta õpinguid just Luual metsanduse erialal. Oma teadmistega läheb ta kindlasti kodukanti Saaremaale tagasi.

Andi suguvõsas pole ühtegi metsameest, kuid tema isa sõbrad on jahimehed ja nemad soovitasidki poisil Luuale tulla.

Andi käis möödunud õppeaastal saelaagris ja tahaks kindlasti oma oskusi proovile panna. “Kuna ma jooksen ka hästi, siis alati kutsevõistlustele ei jõua, kuigi ma annan endast parima,” ütles ta.

Andi pangaarvele hakkab käesoleva õppeaasta jooksul iga kuu laekuma 191 eurot.

Toomas Ehrpaisi stipendiumist räägiti esimest korda Luua kooli 60. aastapäeval, kui peeti ka järjekordne vilistlaste kokkutulek. Esimese stipendiumisaaja valis komisjon välja 2008. aasta 25. septembril.

Toomas Ehrpaisi nimeline stipendium on mõeldud noorte metsanduse eriala päevase õppevormi õppurite motiveerimiseks, stipendiumi saab vaid ühel õpeaastal. Toomas Ehrpais oli Luua Metsanduskooli vilistlane, väärikas ja teenekas metsamees ning ühiskondliku elu edendaja. Saanud tema perekonnalt nõusoleku, asutati vastav stipendiumifond. 

Stipendium omast taskust

Põlva Metsaomanike Seltsi stipendiumi Põlvamaalt pärit noorele pani teist aastat järjest välja seltsi liige ja Põlvamaa piirkondlik tugiisik Tarmo Lees oma teenistusest. Tänavu kandideeris sellele kaks noort inimest. Stipendiumi pälvinud metsamasinate juhtimise eriala teise kursuse õpilane Kuldar Ilm ütles, et tahab saada väga heaks metsamasina juhiks. Eriala valides võttis ta kuulda isa ja onu soovitusi. “Metsamasinad huvitasid mind ja hakkasingi uurima, kus saaks seda eriala  õppida. Isa sõbrad soovitasid mul Luuale tulla. Konkurss oli väga tihe, sest 36 soovijast võeti vastu 13,” rääkis Kuldar.

Tema hinnangul aitavad Luual õpetajad väga palju. “Keegi ei vaata kõvera näoga otsa, kui midagi küsima lähed, vaid selgitatakse rahulikult,” kinnitas ta.

Kuldari pangaarvele hakkab käesoleval õppeaasta igal kuul laekuma 130 eurot.

Tarmo Leesi sõnul sai määravaks kandidaadi kindel nägemus oma tulevikust ning sihipärane pürgimine oma eesmärgi poole  Luua Metsanduskooli õpilasena. Meie Põlva Metsaomanike Seltsis püüame omalt poolt aidata seda eesmärki saavutada,” ütles Lees, kes hindab eelkõige Kuldari tahet.

Tarmo Lees paneb stipendiumi välja ka järgmisel õppeaastal. “Usun, et leiame ka edaspidi tublide õppurite toetajaid,” märkis ta.

Kokku kandideeris kolmele stipendiumile üle 20 õpilase ehk enam kui kümme protsenti kooli päevase osakonna õppurite arvust. 

Toomas Ehrpaisi nimeline stipendium

Rivo Fomotškin

Marek Kangur

Annes Välk

Andi Noot 

Põlva Metsaomanike Seltsi stipendium

Kaivo Kaljuvee

Kuldar Ilm

Noore maastikuehitaja stipendium

Catty Tirmaste

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus