Luua Metsanduskool huvitub koostööst

Neljapäeval toimunud maavanem Viktor Svjatõševi visiidil Palamuse valda käidi välja mõte muuta veelgi mitmekülgsemaks Luua Metsanduskooli koostöö üldhariduskoolidega, ettevõtjatega ning teistegi eluvaldkondade esindajatega.

Metsanduskooli tutvustanud direktor Haana Zuba-Reinsalu kinnitas, et õppeasutuses on olemas vajalikud tingimused loodusteemaliste õppetundide läbiviimiseks üldhariduskoolide õpilastele või ka tervete ainetsüklite käsitlemiseks.

“Meil saaks korraldada ka koolitusi ja mõttevahetusi  ettevõtjatele, ja mitte ainult nendele, kelle tegevus metsa või maastikuehitusega seotud,” lisas ta.

Zuba-Reinsalu sõnul muutub pärast üldhariduskoolide reformi veelgi aktuaalsemaks karjäärinõustamine. “Õpilastel on vaja põhjalikult läbi mõelda ja otsustada, kas jätkata pärast põhikooli haridusteed gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Oleme sellise nõustamise osas valmis üldhariduskoolidega koostööd tegema,” lausus metsanduskooli juht.   

“Meeldiv oli kuulda, et Luua metsanduskool on huvitatud senisest mitmekülgsemast koostööst Jõgeva maavalitsuse ning  asutuste ja ettevõtetega meie maakonnas. Sellel ametikoolil on olemas väga head õppe- ja majutusbaasid, mida tuleks  sagedamini kasutada nii kooli kui ka kogu maakonna huvides,” ütles maavanem Viktor Svjatõšev. 

Palamuse vallavanem Urmas Astel kinnitas, et vallaski ollakse rahul, et Luua Metsanduskoolis on õpilasi rohkem kui kunagi varem.

“Positiivne on seegi, et meie lasteaias “Nukitsamees”  on nii Palamusel kui Kaareperes piisavalt lapsi. Suurimaks mureks on aga õpilaste arvu vähenemine Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis tänavu sügisel,” nentis ta.

Lähiajal lepivad maavalitsuse ja metsanduskooli esindajad kokku täpsemates koostöösuundades.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus