Luua maastikuehitajad panid end Teeviidal proovile

Kaks Luua Metsanduskooli õpilast — teisel kursusel maastikuehitust õppiv Allar Laurend ja kolmandal kursusel haljastust õppiv Rajar Rahkema — tegid Teeviidal läbi maastikuehitajate kutsevõistluse ning on põhimõtteliselt valmis vajadusel startima ka kutseõppurite maailmameistrivõistlustele WorldSkills, mis peetakse tuleval sügisel Londonis.

Allar Laurend ja Rajar Rahkema valmistusid Teeviidal peetavaks võistluseks põhjalikult. Esialgu teatasid korraldajad sihtasutusest Innove, et Teeviidal tuleb ka maastikuehitajate jõuproov. Võistlused pidi ette valmistama ja samas ka läbi viima Luua Metsanduskool. 

Poolel teel vahetati “hobuseid”

Kooli maastikuehituse juhtivõpetaja Raili Laas ütles, et neile teatati hiljem, et esialgu tuleb asja võtta ainult näidisalana. Hindamisjuhendi ja juhised osalejatele pidid nad küll ära tegema.

Tema hinnangul katsetasid organiseerijad ise ka, kuidas kõik sujuma hakkab, sest neil polnud aimu, kuidas maastikuehituse võistlust korraldada.

Raili Laasi kinnitusel oli võistluse eesmärgiks ikkagi populariseerida kutseharidust ning maastikuehitaja eriala. “Tegime plaani selliselt, et see oleks atraktiivne ja ligitõmbav. Mis inimestele meeldib, on ikka vesi ja valgustus. Mõtlesime kõik elemendid läbi, mis seal projektis olla võiks,” rääkis ta.

Tingimused, mis võistlusteks anti, olid küllaltki ekstreemsed, sest ruumi oli väga vähe. Võistlus oli maailma tasemel, taolisi asju peaksid osalejad tegema ka EuroSkillsil ja WorldSkillsil.

Luua Metsanduskool koostas ise plaani, õigemini tegi selle Kati Veski, kes on maastikuehituse eriala Eestisse toonud. Et koolil on kutseeksami kogemus, siis osati arvestada ka ajaga ning õpilaste võimetega. 

Ettevõtjad toetasid

Laas rääkis, et tema jaoks oli väga meeldivaks kogemuseks Eesti ettevõtete vastutulek. “Masust hoolimata hakati meelsasti sponsoriks, aidati vahenditega. See on kallis eriala, need on kallid võistlused,” tõdes ta. Võistluste sponsoriteks olid Ikodor OÜ, Forsten OÜ, Silman Elekter, Roadservice OÜ, VT Haljastus.

Allar Laurend rääkis, et põhiline oligi tema jaoks tappimine. “Ma pole kunagi elus pidanud nii palju seda tööd tegema,” tunnistas ta.

Zhürii hindas seda, kuidas töö tehtud oli ja kas peeti kinni ettenähtud ajast. Osales vaid kaks võistkonda, üks Luualt ja teine Räpinast. Räpina õpilased oma tööd kahjuks valmis ei jõudnudki.

Rajar Rahkema hinnangul oli ette nähtud kaheksa tunniga töö lõpetamine päris raske. Allar Laurend märkis, et nemad töötasid oma tempoga ja tegid hästi korralikku tööd.

“Meie jaoks oli kõige tähtsam kvaliteet,” kinnitas Allar.

Poisid pidasid ettenähtud kaheksat tundi piisavaks, et ülesandega toime tulla, kuid projektis oli palju keerulisi elemente. Väga oluline oli nende jaoks õige tööde järjekord. Esimest korda elus pidid nad kasutama gabiooni, sinna tuli panna kasvama kõrrelised.

Poisid rääkisid, et said hea kogemuse ja võimaluse oma võimed proovile panna. “Midagi hullult pingelist ei olnud,” tunnistas Allar Laurend. 

Võitjad Euroopasse ja maailma

Raili Laasi sõnul võtavad kutsevõistluste korraldajad sihtasutusest Innove kõik organiseerijad uuel aastal kokku ning siis arutatakse läbi, kus ja kuidas oleks kõige mõistlikum seda võistlust korraldada. “Seekordsetel võistlustel püsisid ekspositsioonid vaid paar tundi, siis tuli need lammutada ja sellest oli kõikidel väga kahju. Võistlused võiks siduda tulevikus mõne konkreetse maastikuehitusliku ettevõtmisega, et sellest saaks osa võimalikult palju inimesi,” rääkis

Raili Laas, kelle hinnangul on ka maastikuehitajate võistlusi võimalik Eestis maailmatasemel läbi viia, sest meil on nii tugevaid võistlejaid kui ka kohtunikke, kes oskavad õpilaste tööd hinnata. Kui järgmisel aastal hakatakse maastikuehitajate kutsevõistlusi ametlikult korraldama, siis tulekski kõik nii teha, et võitjad saaksid minna edasi Euroopa ja vajadusel ka maailmameistrivõistlustele.

Infomessi Teeviit raames korraldatakse erinevaid kutsemeistrivõistlusi, tänavu olid võistlustules juuksurid, mehhatroonikud, IT-spetsialistid, plaatijad, ehitusviimistlejad, elektrikud, rätsepad, pagarid, kondiitrid ja floristid. Parimate hulgast valiti välja noored, kes esindavad Eestit järgmisel aastal maailmaklassi kutsevõistlustel WorldSkills, aladel, milles maailmatasemel võistlusi korraldatakse.


Paralleelselt võistlustega võis jälgida lavalist programmi. Üles astusid mitmed põnevad esinejad. Avatud oli ka õpilastööde näitus. Lisaks maastikuehitusele sai näidisalana jälgida ka müürsepatööd.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus