Luua küla sai mänguväljaku  

Jõgeva vallas Luual valmis kahe suurema kortermaja läheduses paikneval haljasalal laste mänguväljak, mis pakub võimalust mitmekülgseks sportlikuks ja tervislikuks tegevuseks värskes õhus. Mänguväljaku ehitamise eestvedajaks oli Luua külaselts, rahastus tuli erinevatest allikatest.


Luua külaseltsi juhatuse liige Kristiina Raja sõnul lammutati peaaegu kakskümmend aastat tagasi Luua küla endine mänguväljak. „Siiani ei ole olnud võimalust seda taastada. Ühe kortermaja ees on üks amortiseerunud liivakast, ronimisredel ning vana metallist liumägi. Eelpool nimetatud elementide kasutamine pole turvaline, kuna asuvad kahe tänava vahelisel väga kitsal alal. 
2017. aastal kogukonna liikmetele suunatud küsitluse vastustes toodi välja peamise murena laste mänguväljaku puudumine. Alguses lootsime ikka, et vald oma eelarvest meile uue mänguväljaku rajab. Jõgeva vald on otsustanud toetada MTÜ-de tegevusi mänguväljakute rajamisel, kuid ei pea võimalikuks kõiki kulusid tasuda valla eelarvest, vaid piirdub võimalusel projektides omaosaluse toetamisega. Seega sai selgeks, et tuleb ise tegutsema asuda,“ rääkis Raja.

Kiikudes minnakse tagasi lapsepõlve 

„Ühel heal päeval tuli teade, et saime riigieelarvest raha ning siis läks lahti. Teadsime kohe, et teeme seda mitme etapina, kuna rahaliselt ei olnud võimalik väljakut korraga valmis saada,“ ütles Luua külaseltsi juhatuse liige Marika Murka.
Luua uuel mänguväljakul on erinevaid ronimisvõimalusi pakkuv mängulinnak koos liumäega, kiikede komplekt, kus on üks suurem pesakiik, kaks ühekohalist kiike ning kiikpink, mida on mõnus kasutada ka lapsevanematel, kes lastega kaasa tulevad.
Kristiina Raja avaldas arvamust, et mänguväljaku atraktsioonide puhul oli kõige suuremaks kriteeriumiks nende sobivus võimalikult laiale vanuseastmele. „Samuti oli oluline hind. Kuna pidime leidma ise rahastuse ning väga suuri summasid korraga kasutada ei olnud, tuli jälgida atraktsioonide hindu. Kui mängulinnak pakub kõige suuremat huvi 5–10-aastastele, siis kiikudel on igapäevaselt näha ka põhikooliealisi. Kiikumine on tegevus, millega saab iga täiskasvanu end hetkeks tagasi lapsepõlve viia. Kvaliteetsed kiiged sobivad hästi suurematele kasutajatele.“
„Muljed pesakiigel kiikumisest on küll väga head. Nähes lapsi seal mängimas, on rõõm, et selle ära tegime. See on kujunenud lastele kokkusaamiskohaks ja usun, et ka vanematel on hea meel aknast näha, et lapsed on tegevuses,“ ütles Marika Murka. 
Luua Külaseltsile kujunes mänguväljaku rajamine põnevaks tegevuseks kogukonna elu edendamisel. „Atraktsioonide valimine oli keeruline. Alguses ei olnud hindadestki aimu. Läks päris palju kirjavahetusi ja hinnapakkumiste võrdlemisi enne lõpliku otsuse langetamist. Ideaalis oleks soovinud veel rohkem tegevusi suuremas vanuses lastele, näiteks mõnd välijõusaali elementi, kuid see oleks kergitanud hinda veelgi. Seltsi liikmetele pakkus mänguväljaku rajamine rollide jagamise kogemust. Õnneks toimib see meil ladusalt ja justkui iseenesest. Põhjalikumat koostööd nõudis atraktsioonide valimine ning turvaala rajamine. Kulude kokkuhoidmiseks ei tellinud me seda atraktsioonide paigaldajalt, vaid tegime ise oma jõududega. 

Lõhkumist püütakse ennetada 

Natuke keeruline oli leida projekteerimiseks sobivaim asendiplaan meie kasutusse antud maatükil, arvestades, et turvaalale ei jääks ühtegi veetrassi ega maa-alust kaablit. Suur abi oli seal valla GIS-spetsialistist, kes õnneks on ka meie küla mees ning aitas enne kaevetöid mänguala õigesse kohta maha märkida,“ rääkis Kristiina Raja.
Mõneski paigas kipuvad vandaalid laste mänguväljakuid lõhkuma ja rüüstama. Kristiina Raja märkis, et mänguväljaku heakorra eest vastutavad suurel määral seda kasutavad lapsed. „Meil ei ole paigaldatud kaamerat ja hetkel ei ole see ka plaanis. Olen isiklikult rääkinud suurema osa seal mängimas käivate lastega, selgitanud, kes ja kuidas on näinud vaeva, et seda mänguväljakut siia saada ning et see on just neile mängimiseks. Kõige paremaks ennetuseks on rääkimine ja selgitamine. Loodan, et lapsevanemad räägivad ka kodudes, et selline võimalus mängimiseks ei ole lihtsalt iseenesest taevast alla sadanud kingitus, vaid meie oma inimeste nähtud vaev ja tehtud töö. Loodan, et lapsed on heatahtlikud ning hoiavad ja väärtustavad võimalust sellisel rõõmsavärvilisel väljakul mängida.“
Marika Murka ütles: „Täiskasvanutel paluksime ka olla tähelepanelikud ja vajadusel lapsi korrale kutsuda ning jälgida mänguväljaku heakorda.“   
Luuale ehitatud mänguväljaku kogumaksumuseks oli 13 000 eurot. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk võimaldas mänguväljaku rajamiseks toetust riigieelarvest. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus