Luua algkooli lapsed osalesid edukalt metsakonkursil

Tänavu oli õpilastel ülesandeks koostada kogumik ühe metsa eluloost. Korraldajate teatel koostati koolides üle Eesti nelikümmend tööd, klassitäie õpilaste ühistööna valminud mappides käsitleti metsa eluringi, metsatöid, metsaelustiku muutumist ja selle põhjusi ? kõike, millest koosneb ühe metsa elulugu.

Algklasside õpilased olid üles näidanud metsast inspireeritud loomerõõmu: olid valminud vahvad pildid metsaelanikest, luuletused, jutukesed, aga ka nuputamisülesanded ja lauamängud, selgub korraldajate tehtud kokkuvõttest.

Põhikooli-ealised olid uurinud metsa taimestikku, loomi, puude kasvu, metsa ajalugu ning ja praegust seisukorda. Mitmed klassid olid kogenud metsameeste juhendamisel õppinud määrama puu kõrgust, vanust, ümbermõõtu ning muid olulisi näitajaid. Zürii hindas tööde juures eakohasust ja originaalsust, metsahariduslikku sisu, metsakäikude sisu, kõigi õpilaste osavõttu töö koostamisel ning vormistamise korrektsust ja omanäolisust. Võimalusega võtta osa jõulukuisest programmist premeeritakse 28 parema töö koostajaid. Metsaprogrammide käigus tutvutakse talvise metsaeluga, meisterdatakse looduslikust materjalist jõulukaunistusi ning tutvutakse looduskeskuse tegemistega.

Luua algkool korraldas oktoobris loodusnädala, mille käigus panid lapsed kirja metsas leiduvad puud, põõsad, seened ja putukad, keda neil õnnestus näha. Sama nädala raames külastati Elistvere loomaparki ja loodusradu, millest tehti samuti kokkuvõtteid. Tutvuti eelmiste metsakonkursside töödega ning koostati tänavune metsamapp. Varem on Luua algkool võtnud konkursist osa neljal korral, iga kord on jõutud auhinnalisele kohale. Lapsi juhendasid eduka võistlustöö tegemisel õpetaja Aime Ojasoo ning kooli juhataja Imbi Ivask.

Varem on õpilased uurinud oma klassi puud, koostanud metsaraamatut, metsakalendrit, metsamappi ja meediaväljaannet.

RMK on kuulutanud õpilastele välja ka metsasemu mängu, mis kestab kuni 5. detsembrini. ?Mängu idee on tuua õpilased klassiruumist välja loodusse ja näidata, et metsas leidub ka praegu midagi huvitavat,? ütles RMK puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo. Mängu käigus liiguvad klassid koos õpetajaga iseseisvalt loodus- ja õpperadadel ning püüavad jäädvustada raja eripära. Väiksematelt oodatakse fotoreportaa?i, vanematelt lisaks 1-2-leheküljelist kokkuvõtet nähtust. Täpsemate reeglitega saab tutvuda koduleheküljel http://metsasemu.rmk.ee/

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus