Luua Algkooli lapsed metsakonkursil edukad

Klassitäie õpilaste ühistööna valminud mappides käsitleti metsa eluringi, metsatöid, metsaelustiku muutumist ja selle põhjusi ? kõike, millest koosneb metsa elulugu. Premeeritakse 28 parimat klassi, auhinna saavad ka Luua Algkooli 1-4 klassi õpilased. Algklasside töödes oli näha laste metsast inspireeritud loomerõõmu: vahvad pildid metsaelanikest, mõnusad luuletused, südamlikud jutukesed, ka nuputamist ja lauamänge. Toreda kujundusega paistis silma Roosna-Alliku Põhikooli 3. klassi töö, milles iga õpilane sai näidata oma suhtumist metsa. Põhikooli õpilased olid uurinud metsa taimestikku, loomi, puude kasvu, metsa ajalugu ja praegust seisukorda. Mitmed klassid olid kohtunud metskondade töötajatega ning õppinud kogenud metsameeste juhendamisel määrama puu kõrgust, vanust, ümbermõõtu ja muid metsanduses olulisi näitajaid. Mitmetes töödes oli põhjalikult uuritud ajalugu, leitud vanu dokumente nii talu- kui riigimetsade kohta. Süstemaatiliselt koostatud tööd saatsid Valtu Põhikooli 7. ja 9. klass. Läbimõeldud kujundusega ja sama heatasemelise sisuga paistis silma Kuressaare Gümnaasiumi viiendate klasside töö. Konkursi käigus olid Eestimaa metsa paremini tundma õppinud ka mitmed vene koolide õpilased. Nende südamlikest töödest kõige põhjalikuma olid koostanud Jõhvi Vene Gümnaasiumi 6. a klassi õpilased. ?ürii hindas tööde juures eakohasust ja originaalsust, metsahariduslikku sisu, metsaskäikude, vaatluste ja praktiliste tööde osa kogumikus, kõigi õpilaste osavõttu töö koostamisel ning vormistamise korrektsust ja omanäolisust. Parimatele klassidele on auhinnaks talveprogramm RMK looduskeskustes või RMK Sagadi looduskoolis ja osaline transpordikulude hüvitamine. Metsaprogrammide käigus tutvutakse talvise metsaeluga, nauditakse lõkketule valgust, meisterdatakse looduslikust materjalist jõulukaunistusi ja tutvutakse looduskeskuse tegemistega. Traditsiooniline SEB Eesti Ühispanga ja RMK metsakonkurss kooliõpilastele on toimunud viiel aastal. Eelnevatel kordadel on uuritud oma klassi puud, koostatud metsaraamatut, metsakalendrit, metsamappi ja meediaväljaannet. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus