Luua algkool suletakse

Luua algkoolis peeti kolmapäeval neljanda klassi lõpupidu, mis kujunes üksiti kogu kooli lõpupeoks. Ehkki ametlikult eksisteerib Luua algkool veel 31. augustini, on see sisuliselt oma tegevuse lõpetanud.   


Algkooli sulgemise otsuse võttis Palamuse vallavolikogu vastu möödunud aasta novembris. Sellise otsuse tingisid õpilaste arvu vähenemine ja asjaolu, et koolihoone turvalisuse tagamiseks ja tervisekaitse nõuetele vastavusse viimiseks oleks vallal tulnud teha üpris suur investeering. Samas on vaid nelja kilomeetri kaugusel tegutsevas Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis olemas kõik tingimused selleks, et ka Luua lapsi õpetada.

Algkoolis oli viimasel õppeaastal 19 õpilast ning õppetöö käis kahes liitklassis. Tuleval õppeaastal oleks koolis olnud prognoosi järgi küll veel 16 õpilast, 2018./2019. õppeaastal aga juba poole vähem, st kaheksa. Luua lapsevanemad suhtusid algkooli sulgemisotsusesse kahjutundega, ent mõistvalt.

Luua algkooli viimaseks jäänud kahekümnenda lennu kuue õpilase kohta ütles klassijuhataja Aime Ojasoo, et nad olid nagu õpetaja unistus: tublid õppijad, aga ka sihikindlad sportlased, head lauljad-tantsijad, uudishimulikud uurijad, suured teatrisõbrad, tublid lugejad ja esinejad jne.

“Loodan, et olete uues koolis veel kraadi võrra tublimad,” ütles Luua algkooli direktor Imbi Ivask lõpetajatele tunnistusi kätte andes.

Palamuse ootab

Nii neljanda klassi lõpetanuid kui ka kõiki teisi Luua algkooli lapsi ootab uuel õppeaastal oma klassiruumidesse õppima Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium. Luua algkoolis jõudis 23 aasta jooksul õppida 169 last. Õpilaste arv oli kõige suurem 1994./1995. Õppeaastal, siis käis neljas klassis kokku 43 last.

Luua algkooli lugu oli tegelikult omal ajal tõeline edulugu. Luual oli ka varem algkool eksisteerinud, ent 1969. aastal see likvideeriti. 1992. aastal tulid aga kohalikud aktiivsed lapsevanemad mõttele see kool taastada. Sobivas vanuses lapsi oli Luual siis palju ning uute koolide avamine oli kogu Eestis päevakorral: see oli justkui killuke suurest Eesti asjast, mida tollal innukalt aeti.

Nagu viimasel lõpuaktusel naljatamisi öeldi, sündis Luua algkool tollase Luua metsanduskooli direktori Villu Reiljani kabinetis. Just Reiljan oli see, kelle jutule Luua aktiivsete lapsevanemate eestkõneleja Ene Velström algkooli taastamise jutuga läks. Ning siis selgus, et metsanduskoolil on algkooli jaoks ka sobiv hoone pakkuda: algselt eramuks ehitatud maja, mille omanikuks saama pidanud spetsialist Luuale tulekust siiski loobus. Sellistes tingimustes oli vallal kooli loomise otsust tükk maad lihtsam vastu võtta.

Märgati kõiki

“Mul on ülimalt hea meel, et see väike kool siin 23 aastat toimis ning et ka meie pere kolm last said siin õppida. Ja ma teen kummarduse siinsele kogukonnale: ilma rahva toetuseta poleks kool saanud sündida ja nii kaua tegutseda,” sõnas Ene Velström, kelle elu  on nüüdseks Harjumaale viinud. “Tegelen praegu päris palju nn riskilastega ja tean, et paljud nende probleemid saavad alguse sellest, et neid pole koolis piisavalt märgatud. Väikeses Luua algkoolis jätkus seda märkamist igaühele.”

“Usku, lootust ja tehatahtmist oli tollal palju rohkem kui praegu: ei tulnud kõne allagi, et kool tegemata jääks,” meenutas Villu Reiljan.

Luua algkooli on kõik 23 aastat juhtinud Imbi Ivask.

“Kui siia tööle tulin, ei osanud ma uneski ette näha, et siia nii kauaks jään ning et mul tuleb seista ka selle kooli sulgemise juures,” ütles Imbi Ivask.

Luuale tulles oli tal olemas küll õpetajakogemus, aga koolijuhi oskused tuli omandada töö käigus.

“Sain siit suure ja mõnes mõttes omapärase kogemuse: algul tuli mul ju olla lisaks õpetajale ja koolijuhile ka õppealajuhataja, sekretär, koristaja ja majandusjuhataja,” sõnas Imbi Ivask. “Hea meel on mul selle üle, et mul on siin alati olnud toetavad kolleegid ning lapsevanemad on vajadusel koolile ikka appi tulnud.”

Direktori sõnul on algkooli peatselt oodata Palamuse gümnaasiumi esindajaid, kes valivad siinsete õppevahendite ja inventari hulgast välja selle, mida neil vaja on, ülejäänu läheb teistele valla allasutustele või müüki. Müüki läheb tõenäoliselt ka senini algkooli koduks olnud maja. 

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus