Luua algkool otsustati sulgeda

19 õpilasega neljaklassilisele Luua algkoolile jääb tänavune õppeaasta viimaseks: möödunud neljapäeval võttis Palamuse vallavolikogu vastu otsuse kool 31. augustist 2015 sulgeda. Selle poolt hääletasid kõik 13 volikogu liiget.</span>

Otsuses on sulgemise ühe põhjusena välja toodud õpilaste arvu vähenemine. Järgmisel õppeaastal oleks koolis prognoosi järgi küll veel 16 õpilast, ent 2018./2019. õppeaastal juba poole vähem, st 8. Õppetöö toimub praegu kahes liitklassis. Algselt ühepereelamuks ehitatud koolihoone turvalisuse tagamiseks ja tervisekaitse nõuetele vastavusse viimiseks oleks vaja teha aga arvestuslikult 24 540 euro suurune investeering.

Otsuses on öeldud, et Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis on olemas kõik tingimused praegu Luua algkoolis õppivate laste vastuvõtmiseks, ning viidatud ka sellele, et  tänavu kevadel läbi viidud mõttetalgutel “Palamuse valla haridusasutused täna ja homme”, kus oli muu hulgas vaatluse all Luua algkooli tulevik, ei tekitanud kooli võimalik sulgemine vastuseisu.

Palamuse vallavolikogu esimehe Rait Persidski sõnul on kooli sulgemine igati põhjendatud.

“Sulgemisotsuse tingis ühelt poolt elumajast kohandatud koolimaja ebarahuldav ja haridusasutuse nõuetele mittevastav seisund ning teisalt riigipoolse haridusetoetuse kasutamise tingimuste karmistamine. Need kaks asjaolu sattusid kokku ja muutsid selle raske otsuse tegemise vältimatuks,” ütles Rait Persidski.

Küsimusele, mida vald ja mida Luua lapsed selle otsuse tagajärjel võidavad, vastas ta:

“Otsest võitu vald sellest raske südamega langetatud otsusest ei saa. Samas võib öelda, et valla kasutuses olevad riigi- ja vallapoolsed ressursid saavad edaspidi Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis esimese ja teise astme üldhariduse andmisel kasutatud parimal võimalikul moel.

Luua laste võiduks võib pidada seda, et nad ei pea edaspidi õppima liitklassides, kus sama kontakttunni käigus tegeldakse erinevate õppekavadega. Senine liitklasside praktika on pigem lubatud erand, mitte näide normaalsest hariduskorraldusest.”

Kui tavaliselt kütab kooli sulgemise otsus kired üles, siis Luua algkooli puhul näivad asjad minevat teisiti. Koolile hingekella löömisse suhtutakse pigem mõistvalt ja võetakse seda kui paratamatust.

Selgus majas

“Minu arust on see õige otsus ja selle oleks võinud isegi varem teha,” ütles Luua algkooli direktor Imbi Ivask. “Lapsi on vähemaks jäänud, samas on nende hulgas suurenenud käitumisprobleemidega õpilaste osakaal. Selliste probleemidega laste liitklassis õpetamine on keeruline. Ka meie koolihoonesse pole vald viimasel ajal enam investeerinud. Nii et sulgemisotsus rippus niigi õhus ja mida varem sellises olukorras selgus majja saab, seda parem. Nüüd tean vähemalt, et järgmiseks õppeaastaks pole mõtet õpikuid tellida.”

Enne Luua algkooli saatuse üle otsuse langetamist küsiti ka nimetatud kooli hoolekogu arvamust. Hoolekogu esimehe Kaido Saare allkirjaga dokumendis on öeldud, et hoolekogu mõistab seoses õpilaste arvu vähenemise ja koolihoone amortiseerumisega tekkinud olukorra tõsidust. Seepärast ei esitatud sulgemisele ka vastuväiteid. Küll aga avaldas hoolekogu lootust, et algkooli ajalugu ja traditsiooni kandvad materiaalsed vahendid ja meened väärtustatakse ja säilitatakse Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi kui järjepidevuse edasikandja juures.

Luua algkooli kolmandas klassis õppiva Saskia Sulbi ema Annika sõnas, et kooli sulgemisotsusest kuuldes oli ta väga kurb.

“Luua algkool on väike hubane kool, kus lastel on mõnus õppida. Saskia loodabki, et äkki mõeldakse veel ümber ja lükatakse sulgemine edasi, nii et tema saaks ka neljanda klassi Luual ära lõpetada, aga seda nüüd vaevalt juhtub. Realistlikult mõeldes on muidugi ka arusaadav, miks vallavolikogu sellise otsuse vastu võttis, aga kahju on ikkagi,” ütles Annika Sulp.

Ka lapsevanem Liina Enel leidis, et Luua algkool on olnud mõnus kodukool kõigile tema kolmele lapsele. Kahjutundele vaatamata suhtus temagi kooli sulgemisotsusesse mõistvalt.

Valmis vastu võtma

Kevadisel haridusteemalisel mõttetalgul ilmnes, et viimasel ajal on nii mõnedki Luua lapsevanemad oma algklassides õppivad lapsed juba ise Palamusele kooli pannud. Sellele tendentsile võib omal moel kaasa aidata asjaolu, et lasteaias käiakse nagunii Palamusel ning milleks siis ikka lasteaiasõpradest vahepeal neljaks aastaks lahku minna. Luua ja Palamuse vahemaa on samuti üsna väike: napid neli kilomeetrit. Mis aga Palamuse kooli hoonesse puutub, siis see on praegu väga kena ja heas korras.

“Meie oleme valmis kõik praegu Luua algkoolis õppivad lapsed oma kooli vastu võtma,” ütles Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi direktor Kuuno Lille. “Tõenäoliselt tuleb meil paar paralleelklassi juurde moodustada, aga see on täiesti korraldatav.”

Palamuse Vallavara juhataja Enn Kivi kinnitas, et praegu Luua algkoolis õppivate laste Palamusele kooli sõidutamisega probleeme ei teki. Õigupoolest võiksid nad transpordi poolest juba homme õppima hakata, sest hiljuti käivitati uus Kudina-Maarja-Kaiavere-Luua-Palamuse koolibussiring ning seda teenindavas bussis on piisavalt vabu kohti.

Praegune Luua algkool peab end 1933. asutatud samanimelise kooli järglaseks. 1948. aastal kolis kool Ehaverre ja hakkas kandma ka Ehavere algkooli nime. Kui kool taas Luuale viidi, jäi nimi muutmata. 1969. aastal Ehavere algkool suleti. Luua algkool taasasutati 1992. aastal asjahuviliste lapsevanemate initsiatiivil ja Luua metsanduskooli tugeval toetusel: just metsanduskool andis algkooli käsutusse algselt ühepereelamuks ehitatud hoone, milles kool tänini asub.

Palamuse vallavanem Urmas Astel ütles, et Luua algkooli avamine oli 1992. aastal väga ilus ettevõtmine, aga aeg on edasi läinud.

“On olnud aastaid, mil kooli õpilaste arv on ulatunud neljakümneni, aga praegu on lapsi poole vähem ja jääb tulevikus veel vähemaks. See muudab kooli pidamise mõttetuks. Koolihoonele tuleb aga ilmselt ostja leida,” ütles vallavanem.

Luua algkool

*Asutatud 1933, suletud 1969 ja taasasutatud 1992.

*Praegu on neljaklassilises koolis 19 õpilast, kes õpivad kahes liitklassis (I ja III ning II ja IV klass).

*Kooli juhataja/direktor on selle taasasutamisest peale olnud Imbi Ivask.

*Koolis on viis täiskohaga ja mõned osakoormusega töötajad.

*2015. aasta kevadel lõpetab kooli 20. lend.

*Kooli viimaseks tööpäevaks jääb 31. august 2015.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus