Lustiveres avati haridusloole pühendatud kivi

Laupäeval tähistati Lustiveres kolme haridusega seotud  juubelit, sel puhul avati kohaliku põhikooli ees hariduse ajaloole pühendatud kivi. Sai teoks ka Lustivere külapäev traditsiooniliste ja uute ettevõtmistega.

Piduliku ja rahvarohke kokkusaamisega peeti Lustivere kandis hariduse andmise  236., praeguse koolimaja valmimise 90. ja kohaliku lasteaia 15. aastapäeva.

 

Kool ja lasteaed tegutsevad koos

Meenutamaks ajalugu ning toonitamaks usku hariduselu jätkusuutlikkusse, avati koolimaja ees kivi. Tseremoonia viis läbi EELK Põltsamaa Niguliste koguduse vaimulik Markus Haamer. Ta kinkis kooliperele oma vanaisa, nimeka vaimuliku ja literaadi Harri Haameri kirjutatud lasteraamatu.  Tunnustades paikkonna koolielu sajandite taha ulatuvat ajalugu ja jätkusuutlikkust, soovis Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev, et Lustiveres oleks ikka tublisid kooliõpilasi ja lasteaialapsi. Maavanem autasustas ühtse haridusasutusena tegutsevat Lustivere kooli ja lasteaeda aukirja ja maakonna kuldmärgiga.

“Esindan seda vallavolikogu, kes tegi otsuse  Lustivere koolile ja lasteaiale juurdeehitise rajamiseks. Minul isiklikult ja tollastel volikogu liikmetel on väga hea meel, et see plaan teostus,”  lausus kunagine Põltsamaa vallavolikogu esimees ja praegune  Põltsamaa linnapea Jaan  Aiaots.

“Lustivere hariduskolde hoidmise ja arendamise eest tuleb eriti  tänulik olla kahele inimesele: kauaaegsele koolijuhile Malle Tuurile ja tema töö tänasele jätkajale Kaire Kampusele,” lisas omavalitsusjuht. 

“Koolimaja ees  avatud kivisse on talletatud minevik, olevik ja tulevik. Daatumid  tuletavad meelde kooli avamist 1776. ja lasteaia rajamist  1997. aastal.

Kiviraidur,  kohalik mees  Madis Roio meisterdas kunstiteose naerva suu sarnaseks, andes nii edasi  elujaatavat suhtumist hariduselu edasikestmisele.

“Praegu on  Lustivere koolis 80 ja lasteaias 24 last. Tuleval aastal need arvud kindlasti ei kahane. Lasteaiaperele on prognoositud koguni suurenemist,” avaldas heameelt koolijuht Kaire Kampus.

Koolinoored koostasid juubeliks infolehe Lustleht. Valminud oli Lustivere piirkonda, selle kultuuri- ja hariduslugu tutvustav ja paljude fotodega illustreeritud raamat.  Pedagoogidele kingiti kooli logoga seljakotid ja mälupulgad. Klassiruumidesse olid üles pandud stendid, mis kajastasid erinevaid aegu koolielus. Oma kunagisse kooli kogunes ligi kolmsada vilistlast.

 

Jätkati külade päevaga

Koolimaja ees ja sees toimuv moodustas  osa  Lustivere külapäevast. Selle sissejuhatuseks heisati kultuurimaja ees sinimustvalge lipp. Pidulik toiming usaldati pedagoog  Lea Lintsile ja koolipoiss Marek Kütile, kes on valitud Lustivere aasta õpetajaks ja  aasta  õppijaks. Assisteerima olid kutsutud külavanemad ja külade vanimad elanikud Lustiverest ning  ümbruskonnast — Sulustverest,  Pudiverest, Tõrenurmest, Kaaverest, Kalikülast  ja Neanurmest.  Elati kaasa isetegevuslaste esinemisele.

Kultuurimajas algas ka haridusjuubeli pidamine, teemakohane aktus peeti selle välilaval.

Hommikul alanud ja järgmise päeva päikesetõusuni kestnud sündmused toimusid eelmisel aastal koostatud projekti  “Lustivere seitsme küla päev  ja hariduselu 235. aastapäev” raames.  Korraldas Lustivere kulaselts eesotsas Riina Paluojaga.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus