Lustivere töötoad jõuluks valmis

Tänavu augustis alustati Lustivere mõisahoone keldriruumides töötubade väljaehitamist. Lustivere hooldekodu juhatuse esimehe Hille Uusi sõnul on ruumid valmis, kuid veel sisustamata.

Uus usub, et jõuluks on töötoad kindlasti sisustatud ja siis avatakse need nii hooldekodu klientidele kui ka ümbruskonna rahvale.

Ruumid remontinud ehitusfirma Anikor OÜ on hooldekodule dokumendid üle andnud. Ka Muinsuskaitseameti esindajad on oma organisatsiooni kaitse all oleva hoone keldrisse rajatud ruume vaatamas käinud ning nendega rahule jäänud. Seni pole veel kohal käinud tervisekaitse ja päästeteenistuse esindajad, kuid üsna pea kohtutakse ka nende institutsioonide esindajatega.

Mõisahoone keldris tehti korda kolm ruumi, millest kaks võetakse kasutusele töötubadena ning ühes asuvad WC, dušikabiin ning seal saab kasutada ka pesumasinat ja triikimislauda. Kokku remonditi veidi üle 150 ruutmeetri suurune pind. Üks tuba sisustatakse õmblemise ja kudumise töötoana, teine jääb puidu- ning metallitöö tegemiseks. Sisustama pole ruume hakatud sellepärast, et esmalt peab need üle vaatama vastuvõtukomisjon.  

Mõned vajalikud töövahendid on siiski juba olemas:  kangasteljad, üks endisaegne uhke pikk töölaud, kruupink. Praegu on puudu peitlid, saed, käsihöövlid jm.

Hille Uus toonitas, et töötoad on mõeldud nii Lustivere hooldekodu elanike kui ka külarahva ja kaugemagi ümbruskonna elanike jaoks. Vajalik rahasumma taotleti läbi Leader-programmi ning raha keldriruumide renoveerimiseks eraldati hooldekodule PRIA vahendusel. Investeeringu kogusumma on 414 711 krooni, PRIA-lt saadi 367 324 krooni. Ülejäänud summa tuleb tasuda MTÜl Lustivere Hooldekodu. 

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus