Lustivere tervisekeskuse hoonekarp sai talveks kinni

Lustivere asulasse Põltsamaa vallas rajatakse tervisekeskust. Kunagine saunahoone, kuhu see tuleb, sai enne talve tulekut katuse peale ning uksed-aknad ette.

Tervisekeskus rajatakse Sauna kinnistule ja MTÜ Lustivere Hooldekodu juhatuse esimehe Hille Uusi sõnul oligi alguses plaan taastada vaid  kunagine saun, sest seda on hooldekodu klientidele hädasti tarvis. Samas sooviti ka hooldekodu sisulist poolt ja tegevusi nüüdisajastada.

Kui pandi kokku Jõgeva maakonna ja omavalitsuste terviseprofiile, selgus, et hulk inimesi põeb liigesehaigusi. Ja sündis idee, neid haigusi peaks olema võimalik ennetada selleks spetsiaalselt rajatud tervisekeskuses, kus lisaks saunale on olemas protseduuride ruum, massaažiruum ning ka rekreatsioonipind, mis on mõeldud vaimu taastamiseks. Kui MTÜ Lustivere Hooldekodu juhatuse liikmed sellel teemal aru pidasid, tekkis veelgi mõtteid. Arvati, et tervisekeskuses võiks hakata pakkuma nõustamisteenust, õpetada inimesi tervislikult toituma või selgitada näiteks seda, kuidas jalutuskäiguga metsas aktiivselt oma tervist turgutada.  

Teenused inimestele võimalikult lähedale

Hille Uus tõdes, et tegelikult tahavad inimesed oma tervist parandada küll, aga on veidi laisad ja ei vaevu kodus üksi midagi ette võtma. Võib ka olla nii, et tervisekeskus on kodust liiga kaugel. Nii tuleb juba transpordile palju raha kulutada ja ega teenusedki seal kaugel just odavad  pole.

“Meie püüame oma tervisekeskuses tuua tervist edendavad teenused inimesele võimalikult lähedale ja pakkuda seda taskukohase hinnaga. Lustivere on ju selleks suurepärane koht, siin on pikki aastakümneid tervise edendamisega tegeletud. Hoolekandesüsteemist töötavad inimesed teavad hästi, milline on piirkonna elanike tervislik seisund. Nii see otsus tervisekeskus rajada sündiski,” rääkis ta.   

Hoone valmib neljas etapis

Aastal 2008 esitas Lustivere hooldekodu juht tervisekeskuse idee Leader- programmile. Sealt võimaldatigi tuge projekteerimisega alustamiseks. Täpsemalt anti Leader- programmist toetust läbi PRIA.

Leaderist raha taotledes peab silmas pidama nende nõuet, et viie aasta jooksul pärast hoone projekti valmimist tuleb alustada ehitamisega. Ehitusloas sisaldus nõue, et olemasoleva hoone gabariitidest välja minna ei tohi. Ehitamiseks raha leidmine polnud aga enam nii lihtne.

Nii otsustas Uus, et jagab projekti etappideks ja tervisekeskus valmib neljas etapis. Esimene etapp valmis MTÜ Lustivere Hooldekodu oma raha eest. Hille Uus kinnitas, et hooldekodu juhatus toetab tervisekeskuse rajamist märkimisväärselt.

Ehitus peab olema etappideks  jagatud nii, et objekti võib iga etapi lõppedes mõneks ajaks n-ö lukku panna.

“Kui juhtub, et mingil hetkel peaks objektil ehitaja vahetuma, siis järgmine ehitusfirma peab suutma vastutuse täielikult üle võtta,” lausus Uus. 

Töödega ei kannatanud oodata

Esimese ehitusetapiga oli võimalik n-ö karp kinni saada.  Seega on hoonel tänaseks uus katus peal ning uksed ja aknad välja vahetatud. Möödunud talvel kukkus muide hoone eelmine katus suure lume raskuse all sisse ja selline vaatepilt

riivas möödujate silma, pealegi tekkis mure hoone müüride seisukorra pärast. Külarahvas aga kartis, mis saab, kui lapsed sellesse ohtlikult lagunevasse hoonesse mängima lähevad. Seetõttu mõisteti, et esimese etapi ehitustöödega ei kannata oodata.

Väljastpoolt on tõepoolest näha ainult uus katus ning uued aknad-uksed, kuid lammutatud on ka mittevajalikud vaheseinad, võetud üles vana põrand, mis oli osaliselt betoonist ja osaliselt puidust. Selline põrand tänapäevasele tervisekeskusele ei sobi, sest moodne põrand peab olema soojustatud.

Tugevdati ka hoone vundamenti ja seintele ehitati peale kõrgendusvöö, sest edaspidi läheb kasutusele ka teine korrus. Tööde käigus paigaldati ka uued vahelae paneelid. Hille Uusi kinnitusel olid vaatamata katuse sisselangemisele hoone seinad küllaltki heas seisukorras. Kõik need tööd tehti ära aprillist kuni augustini ja objektil tegutses Jõgeva Ehitus.

Järgmise etapina tuleb hoone elektrisüsteem välja ehitada. Kolmandal etapil ühendatakse hoone vee-, kanalisatsioonisüsteemiga ning rajatakse ventilatsiooni- ning küttesüsteem. Neljanda etapi käigus tehakse viimistlustööd ning hoone sisustatakse. Lustiveres käibki praegu vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine ning tervisekeskusele on liitumisvõimalus loodud.  

Aeg vigadest õppida

Lustivere hooldekodu juht ei oska praegu öelda, millal võiks jõuda järgmise etapi rahastamiseni. Võib-olla juhtub see alles pärast  EL järgmise finantsperioodi struktuurifondide avanemist. Kui kusagil on liikumas mõni “rahalaev,” siis tuleks püüda sealt ka Lustivere tervisekeskusele raha taotleda. Samas pole tegevus majas täielikult peatunud, n-ö nokitsemistöid tehakse seal praegugi.

Hoones sees on praegu võimalik paigaldada vee- ja kanalisatsioonitorusid, rajada ventilatsioonisüsteemi, paigaldada katlasüsteem ning radiaatorite kronsteinid.  

Hille Uus ütles, et näeb hooldekodu juhina hästi, millised terviseprobleemid on neil, kelle tööaastad jäid nõukogude aega. Paljudest on paraku saanud Lustivere hooldekodu kliendid. Kui õigel ajal oleks osatud inimeste tervisele rohkem tähelepanu pöörata ja kui sellel ajal oleksid olemas olnud sellised tervisekeskused, oleksid vanemad inimesed praegu tervemad.  Nüüd on aga aeg kunagistest vigadest õppida ja tervisele senisest tunduvalt rohkem tähelepanu pöörata. Niipea kui ehitustöödeks  raha leitakse, võetakse tervisekeskuse uus ehitusetapp käsile. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus