Lustivere põhikoolile eraldati lisaraha

Põltsamaa vallavolikogu toetas vallavolikogu esimehe Liia Lusti ettepanekut ja eraldas Lustivere põhikoolile lisaraha.

Põltsamaa vallavalitsuse finantsnõunik Viida Kuusik lausus, et Lustivere põhikoolilt oli vallavolikogule laekunud taotlus eraldada valla reservfondist kooli küttekulude kompenseerimiseks 3450 eurot.

Kui Põltsamaa valla käesoleva aasta eelarvet koostati, siis lisati sinna klausel, et eelarvesse ei arvestata sisse hoonete ülalpidamisega seotud hinnatõuse, vaid seati põhirõhk kulutuste kokkuhoiule. Samas lepiti kokku, et kui ikkagi tekib vajadus lisaraha järele, siis eraldatakse see valla reservfondist.

Viida Kuusik lausus, et Lustivere põhikool taotleb majanduskulutuste katteks sellel aastal reservfondist lisaraha juba teist korda. Esimene avaldus jõudis vallavalitsusse kevadel ja seda vallavolikogule ei edastatud, sest taotluse kohta oli tarvis koostada analüüs. Tookordne taotlus lükati tagasi ja see oli finantsnõuniku sõnul ka natuke üle paisutatud.

Sügisel laekus koolilt juba täpsemalt lahti kirjutatud rahataotlus. Selle põhjal selgus, et käesoleva aasta kütteperiood oli ajaliselt pikem kui 2012. aastal ja seetõttu osteti tänavu kevadel Lustivere põhikoolile kütteõli rohkem, täpsemalt 26 tonni. Sellega ületati eelarvet majanduskulutuste osas 3450 euro võrra. Praeguse seisuga on Lustivere põhikoolil kütteõli alles 5855 liitrit.

Viida Kuusik märkis, et kui tänavune sügis pikemalt soe  püsib, siis kool  ehk sellel aastal enam kütteõli juurde ostma ei pea. Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lisas, et tegelikult on kate taotletavale rahasummale Lustivere põhikooli kütusepaagis olemas. Raha on juurde vaja lihtsalt sellepärast, et viimane kord telliti kütet koolile rohkem, kui neile selleks eelarves raha oli eraldatud. See raha ei ole veel n-ö ära põletatud. Põltsamaa vallavolikogu esimees Liia Lust lisas, et summa võiks Lustivere põhikoolile eraldada, sest reaalselt on küte olemas, ent samas on seni puuduolevat summat kaetud teiste kulutuste arvelt ja seetõttu napib kooli muuks majandustegevuseks raha.  

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus