Lustivere piirkonna hariduselu ajalugu sai kaante vahele

Tänavu möödub 240 aastat sellest ajast kui Põltsamaa valla Lustivere piirkonnas alustati koolihariduse andmisega. Selle olulise ajaloolise tähtpäeva puhuks on kaante vahele saanud mahukas Lustivere piirkonna kooliharidust käsitlev raamat.


Lustivere piirkonnas on uuritud Lustivere mõisa ajalugu, Kaliküla ja Pudivere küla ajalugu, samuti Tõrenurme kooli ajalugu. Põltsamaa ajaloohuviline Vilja Roots on uurinud Lustivere kandi hariduselu laiemalt. Lustivere külaseltsi juht Riina Paluoja lausus, et Lustivere haridusinimestel tekkis mõte uue õppekava kasutusele võtmisel lülitada õppekavasse ka kohalugu, et õpetada lapsi tundma oma kodukoha ajalugu. Uuest õppeainest sai alguse plaan anda välja õpik Lustivere kooli lastele, mis oleks ühtlasi huvitav lugemisvara ka Lustivere piirkonna elanikele.

Riina Paluoja sõnul ei ole ka enamik Lustivere piirkonna täiskasvanud inimestest oma kodukoha ajalooga kuigi hästi kursis. Nii sündis esimene kaante vahele jõudnud raamatuke “Killukesi Lustivere piirkonna ajaloost”, mis annab lühiülevaate kõigi piirkonna seitsme küla ajaloost.

Lustivere ajaloo huvilised aga sellega ei piirdunud ja arvasid, et kodukoha ajalugu võiks veelgi põhjalikumalt, valdkondade kaupa, uurida. Algust tehti kohaliku hariduselu uurimisega. Sealt edasi võiks kaante vahele jõuda pikemalt lahti kirjutatud mõisa ajalugu, samuti kolhoosiaeg. Lustiveres elab teenekas ajaloohuviline Leida Velling, kes on pannud kirja nii oma vanaema kui ema mälestused juba kaugest mõisaajast alates. Tänu temale on olemas mahukas materjal, mida Lustivere piirkonna ajaloost jutustavate raamatute koostamisel saab kasutada.

Ajalugu käsitletakse valdkondade kaupa

Veidi enam kui kuu aja pärast, 22. oktoobril, saab Lustiveres teoks pidulik sündmus, kui tähistatakse nii 240 aasta möödumist koolihariduse andmise algusest Lustiveres ja taasiseseisvunud Eesti algusaastail ehitatud Lustivere koolihoone 20. juubelit. Riina Paluoja sõnul on üllatavalt palju materjali olemas päris hariduselu algusest Lustivere kandis, sest näiteks Tõrenurme koolijuhid on oma koolis toimunu väga täpselt kirja pannud. Ka Sulustvere kooli kohta leidub piisavalt materjali.

Selleks tähtpäevaks välja antav Lustivere piirkonna ajaloost jutustav raamat on üsna pea valmis saamas. Raha raamatu “Hariduselust Lustivere mail” välja andmiseks saadi rahandusministeeriumi vahendusel kohaliku omaalgatuse programmist.

Aastal 1776 alustati koolihariduse andmist nii, et piirkonna igas külas oli oma kool. Tänaseks on kunagised väikesed koolid kadunud ja alles on jäänud ainult Lustivere oma. Raamatus on välja toodud kõik läbi aegade Lustivere piirkonna külades tegutsenud koolide ja õpetajate nimed.

Raamatu koostamine oli põnev töö

Riina Paluoja sõnul oli selle raamatu koostamine väga põnev tegevus, sest tihti tuli paluda kohalikelt abi fotodel olevate inimeste tuvastamiseks või mõne sündmuse meenutamiseks. Inimesed tõid kaasa ka isiklikke fotosid. Raamatu koostajaks on Vilja Roots, kes Põltsamaa muuseumi varahoidjana oli Lustivere piirkonna hariduse ajaloo uurimisega juba algust teinud. Algselt oli plaan anda Lustivere kooliharidust käsitlev raamat välja nii, et see kajastaks Lustivere hariduselu aastatel 1776-1996 kuni Lustivere uue koolihoone valmimiseni. Vilja Roots ei pidanud seda heaks mõtteks ja otsustati, et raamat saab olema esialgu plaanitust mahukam ‒ sinna lisatakse ka viimase kahekümne aasta hariduelu käsitlev materjal. Selleks oli vaja leida täiendavat rahastust. Ajaloohuvilistele inimestele tuli appi Lustivere kooli vilistlane, OÜ Moreen juhataja, Juss Maurer. Lustiveres valmistutakse kooli suursündmuseks tõsiselt. Ajalooraamatu väljaandjad ning peokorraldajad loodavad, et kooli vilistlased ja lustiverelased sellel sündmusel aktiivselt osalevad.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus