Lustivere lasteaialapsed kolisid remonditud ruumidesse

Kui paljudes maapiirkondades on probleemiks noorte ja laste arvu vähenemine, siis Põltsamaa vallas Lustivere piirkonnas on laste arv aastaid stabiilne püsinud. Lasteaiakohti silmas pidades võib öelda, et see on lausa piiri peal, sest rohkem mudilasi lasteaeda ei mahukski.

Lustivere põhikooli direktori Kaire Kampuse sõnul on praegu lasteaia kahes rühmas 30 last ja rohkem nad sinna vastu võtta ei saakski. Alguses käis lasteaeda hommikupoolikul kaks ja õhtupoolikul üks rühm. Nüüd on nii laste arv kui lapsevanemate tööhõive suurenenud ning on vaja, et kaks rühma tegutseksid terve päeva. Terviseameti nõuetest tulenevalt peab kummalgi rühmal olema oma garderoob ja pesuruum, seetõttu hakati koos eelmise vallavanema Toivo Tõnsoniga lahendusi otsima.

Lasteaed ja raamatukogu vahetasid kohad

Et lastel lahedam oleks, remonditi raamatukogule ruumid maja esimesele korrusele, kus varem asus üks lasteaiarühm. Lasteaed leidis endale aga uue asukoha varasemates raamatukogu ruumides, mis samuti remonditi ja lasteasutuse tarvis ümber kohandati. Juurde saadi eraldi pesuruum ja garderoob ning suurenes ka mänguruum. Kui varem olid kaks rühma esimesel korrusel kolmes ruumis koos, siin nüüd on mõlemal rühmal oma ruumid.

Ehkki raamatukogul on pisut kitsam, on eakatel nüüd hõlpsam sinna pääseda, sest pole vaja treppidest käia. Nõuetest tulenevalt on lasteaia ühes rühmas ruumi 18 lapsele. Seni, kuni käis remont, said lapsed oma kasutusse lasteaiaga ühe katuse all oleva koolihoone kaks klassiruumi, sinna koliti  oktoobris. Jõgeva Ehitus OÜ lõpetas remonditöö jaanuaris ning 26. jaanuaril said lapsed uutesse ruumidesse.

Lastepuudust pole

Vanemas rühmas tegeleb lastega asendusõpetaja Liina Kaljuvee, kes on praegu uus töötaja, kuid on siin varemgi töötanud. Vahepeal omandas ta kõrghariduse, töötas mõnda aega Aidu lasteaias ja ühes Tartu lasteaias ning tegutses ka eraettevõtjana.

 Kaire Kampuse sõnul on nad keerulise probleemi ees seetõttu, et sügisel algavad Põltsamaa lasteaias „Tõruke“ remonditööd ning neile on laekunud sealt kolme lapsevanema avaldus, kes sooviksid oma lapse Lustivere lasteaeda ümber paigutada. Kuid juba praegu on kohad Lustiveres täis, sest sellesse kanti on elama tulnud palju noori lastega peresid.

Veebruaris peaks Lustivere külas sündima lausa 6-7 last ning perelisa on siia-sinna juba hiljuti tulnudki. Lustiveres tegutsevad kool ja lasteaed üsna tihedalt koos, sest lasteaialapsed kasutavad kooli võimlat ja ka muusikatunnid toimuvad kooli muusikaklassis. Igal teisipäeval teeb Ants Reinumägi, kelle oma laps Lustivere lasteaias käib, võimlas vanema rühma lastele pallitrenni. Möödunud teisipäeval olid kõik selle rühma lapsed treeningul kohal.

Kaksteist aastat lasteaias töötanud Sveta Kannistele meeldib uues kohas eelkõige seetõttu, et ruumi ja valgust on rohkem.  Ka olmetingimused on paremad.

Liina Kaljuvee ja Sveta Kanniste on rõõmsad, et Lustivere piirkonnas lastenappust pole.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus