Lustivere lasteaed, lustiliselt kooli tiiva all

Kokku on praegu Lustivere lasteaias koolimajaga ühise katuse all kakskümmend seitse last, kes pärit nii Lustiverest kui ka teistest kooli piirkonda jäävatest küladest. Nii on lisaks mitmetele ühisettevõtmistele, ühistele ruumidele ja mõnedele ühistele õpetajatele paljudel ka ühine buss pärale- ja kojujõudmiseks. Seepärast polegi siitkandi väikestel olnud koolitöö alustamisel erilist võõrastust.

Koos ja üksteise kõrval

“Kõrvale meid ei lükata ja ega me ei jääkski,” kinnitab lasteaia õpetaja Lemmi Sarv. Peale tema on lasteaia õpetaja veel Varje Andruse ning õpetaja abid Mai Tõnson, Varje Rets ja Svetlana Kanniste. Sirje Pääslane on aga muusikaõpetaja nii koolis kui ka lasteaias.

Kindlasti on lasteaia- ja koolipere koos alati esimese koolipäeva aktusel, vabariigi aastapäeva peol ja päris enesestmõistetavalt teistelgi suurematel ettevõtmistel nagu rahvatantsupäev, perepäevad jms. Nõiapäeva aga võib lasteaiapere kindlalt enda algatuseks lugeda, isegi uhke nõialipp on neil olemas. Lõbusaks kombeks on saanud väiksemate koolilaste juures kadri- ja mardisandiks käia. Esialgu lauldakse ukse taga ja siis minnakse ka klassituppa sisse. Sügisel olevat olnud kangesti lõbus vaadata, kuidas üheksanda klassi tüdrukud ja poisid mõnusa muhelusega pisikesi sante vastu võtsid.

Muidu on aga lasteaia päevad üpriski tihedad, eriti just detsembris ja mais. Detsember toob muidugi kõige enam kaasa jõulueelseid askeldusi ja ettevõtmisi. Maikuus on peale emadepäeva suuremad sündmused veel kevadpidu ja tingimata pid?aamapidu ehk kooliminejate hüvastijätt lasteaiaga. Siis tulevad need, kes sügisel kooliteed alustavad, üheks õhtuks majja ja jäävad sinna ööbima. Sellepärast ka nimigi – pid?aamapidu. Möödunud aastal pandi selle tarvis isegi telk keset tuba püsti.

Kindlate traditsioonide hulka kuuluvad lasteaias veel kevad- ja sügismatkad ning erinevate elukutsetega tutvumised. Viimati käidi vaatamas, mida endast kujutab raamatukoguhoidja töö Põltsamaa lasteraamatukogus.

Seitse kooliminejat

Lasteaia kakskümmend seitse tüdrukut ja poissi kuuluvad kahte liitrühma – nooremad ehk 3-5-aastased ja vanemad ehk 6 -7-aastased. Vanema rühma seitsmest mudilasest saavad eelolevast sügisest alates koolilapsed. Loodetavasti läheb neilgi kooliellu üleminek mõnusalt nagu seni nende eelkäijatelgi. Nagu Lustivere kooli direktor Malle Tuur kinnitab, on igal aastal kõik selle piirkonna koolilapsed tulnud tingimata siinsest lasteaiast. Kui ka pered varem last lasteaeda ei pane, siis alates viiendast eluaastast ikka. Ülejärgmisel sügisel aga olevat loota rohkem kooliminejaid kui eeloleval.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus