Lustivere lapsed võistlesid peastarvutamises

Võistluses osalesid kõik klassid esimesest kuni üheksandani. Kõigil tuli lahendada 20 ülesannet, mis olid koostatud vastavalt klassi tasemele. Ühesugused ülesanded olid vaid kolmel vanemal – VII, VIII ja IX klassil.

Peastarvutamises on Lustivere koolis võisteldud ka varasematel aastatel. Tavaks ongi saanud enamasti jaanuarikuus korraldada seda kord olüpiaadina, kord võistlusena. Tänavune võistlus oli eelsoojenduseks üle-eestiliseks Prangli peastarvutamise võislusele, millest kool juba mitmel aastal osa on võtnud.

Nädala lõpuks selgitati välja kolm tublimat arvutajat, kellele kingiti ?okolaadi ajutegevuse ergutamiseks. Parimatest parimateks peastarvutajateks osutusid Kenno Annuk I klassist, Ülar Kurvits II klassist, Raili Raudsepp ja aakersti Kukk III klassist, Ander Jaagumann ja Timo Annuk IV klassist, Kerli Saarik V klassist, Riido Rets, VI klassist, Karmo Allvee ja Kaire Kurvits VII klassist, Triin Selgis ja Sander Saarik VIII klassist ning Eero Heldo IX lassist. Viimane oli ühtlasi parim ka kooli kolme vanema klassi arvestuses.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus