Lustivere kultuurimaja uues kuues

Möödunud nädala lõpul võisid Põltsamaa valla Lustivere kandi inimesed tunda rõõmu sellest, et sealse kultuurimaja ruumid on uue kuue saanud. Reede õhtul avati need pidulikult.

Lustivere kultuurimaja juhataja Vello Pelisaar palus kohalolijatel meelde tuletada, millal selle maja renoveerimisega algust tehti. Selgus, et päris ammu: 2008. aastal, kui 14. aprillil võeti ette kultuurimaja tualettruumide remont.

Viis etappi kuue aastaga

Tegelikult tehti Lustivere kultuurimajas remonditöid mitmes etapis ja nüüd on lõpuks maja seest uuendatud. Teisele korrusele viiva trepi juurde linti läbi lõikama paluti Põltsamaa valla arendusnõunik Kristi Klaos. Tänu tema tehtud projektidele renoveerimistööd reaalsuseks saidki.

Klaos avaldas lootust, et viiest etapist koosnenud ja mitmeid aastaid väldanud remonditöö Lustivere kultuurimajas veel sellega ei lõpe, sest ka väljastpoolt vajaks hoone pisut kohendamist. Linti läbi lõikama paluti ka Margus Metsma, kes juhtis Põltsamaa vallavolikogu just ajal, mil Lustivere kultuurimajale volikogus kaalukas rahastamisotsus langetati. Kolmandana asus linti läbi lõikama maja peremees Vello Pelisaar.

Lustivere külaseltsi juhatuse esimees Riina Paluoja meenutas, et tõsisem maja renoveerimine algas aastal 2010. Esimene etapp algas kultuurimaja saali remonditöödega, mis läksid maksma 404 078 krooni. Selle projekti raames soetati ka uus helitehnika.

Veel samal aastal telliti Leader-programmi rahaga  remonditööde projekt, sest teisiti polnud võimalik raha remonditöödeks taotleda. Projekt maksis 99 600 krooni. Esimeses etapis saadud summaga  saali veel lõplikult valmis ei saadud ja 2011. aastal tuli juba rahaeraldus teise etapi remonditööde tegemiseks summas  59 990 eurot.  Teise etapi käigus said valmis nii kultuurimaja saal kui ka teised alumise korruse ruumid.

Katust remontis kolm firmat

Aastal 2012. alustati kolmanda etapi käigus abiruumide ja osaliselt ka katuse remondiga. Riina Paluoja tuletas meelde, et katusega tegeles kolm firmat. Esimesena alustas Bueno, hiljem tegelesid Agretten Tallinnast ning Toode Jõgevalt. Juba samal aastal kirjutati rahataotlus remonditööde neljanda etapi teostamiseks, mis läks maksma 31 698 eurot. Kuid ka selle rahaga veel katust remonditud ei saanud ning see sai täielikult korda tänu Põltsamaa vallale, kui vallavolikogu eraldas katuseremondi lõpetamiseks üle 8000 euro.

Seejärel jõudis järg teise korruse ruumide remontimiseni. Selleks saadi raha EASist, kuid sellest summast ei piisanud. Taas tuli Lustivere rahvale appi Põltsamaa vald, kust saadi remonditöödeks juurde teist sama palju, nagu eraldas EAS.  Teise korruse remontimiseks kulus 53 413 eurot. Riina Paluoja tänas Lustivere külaseltsi nimel mitmeid kultuurimaja remonditöödega seotud firmasid ja inimesi, sealhulgas Jõgeva Ehitust ja selle projektijuhti Viktor Romanovit, objektil järelevalvet teostanud Krivo juhatuse liiget Gilmar Krživetsit, samuti Põltsamaa valla ehitusnõunikku Margi Eini ning valla haridus- ja kultuurinõunikku Silja Petersit.

Ruumide remondieelse tühjakskolimisega alustati juulis. Kahe kohaliku elaniku käest saadi uued mööbliriided nii juhataja kabineti pehme mööbli kui baariruumi toolide jaoks. Toolide seljatugedele siiski enam riidest katet tagasi ei pandud, vaid uute puidust seljatugedega toetas ettevõtmist omalt poolt Puit-Profiil.

Pehme mööbli uue riidega katmine polnud lihtne tegevus, sest see mööbel on väga erilise kujuga. Selle töö tegemiseks otsiti üles kogenud õmblejannad Lustiverest. Riina Paluoja kirjutas vahepeal Kohaliku omaalgatuse programmi projekti, mille abil taotleti raha köögi sisutamiseks. Nüüdseks on see projekt heaks kiidetud ja detsembris peaks raha Lustivere külaseltsini jõudma. Kõiki kulusid liites selgus, et kultuurimajja on  investeeritud  211 936 eurot.

Siseõu katuse alla

Vello Pelisaar kinnitas, et nüüd on tema süda kultuurimaja sisetööde osas küll väga rahul. Hoone on valgem, kaunim ja hubasem. Samas vajaksid tema sõnul soojustamist hoone alumise korruse maakivist seinad. Lisaks oleks vaja veel abiruume inventari hoidmiseks. Kultuurimajaga ühte kompleksi kuulub ka välilava, kus vanade maakivist müüride vahel asuv lavaosa on katusega kaetud. Vello Pelisaar soovib, et edaspidi saaks kogu siseõu katuse alla.

Probleemiks on  kultuurimajast kuni puhastusseadmeteni viiva kanalisatsioonitrassi puudumine. Peagi saab ka see probleem lahendatud.  

Kultuurimaja remonditööd

*2008. aasta 14. aprillil võeti ette tualettruumide remont

*2010. aastal alustati  saali remontimisega, mis

läks maksma 404 078 krooni

*Selle projekti raames soetati ka uus helitehnika.

*2010. aastal telliti kultuurimajale remonditööde projekt

*Projekti maksumuseks kujunes 99 600 krooni

* 2011. aastal saadi raha teise etapi remonditöödeks summas  59 990 eurot

*Teise etapi käigus said valmis nii saal kui teised alumise korruse ruumid

* 2012. alustati kolmanda etapi remonditööde käigus abiruumide ja osaliselt ka katuse remondiga

*Katust on remontinud kolm firmat

*Juba samal aastal kirjutati valmis rahataotlus remonditööde neljanda etapi teostamiseks, mis läks maksma 31 698 eurot

*Vallavolikogu eraldas veel katuse remonditööde lõpetamiseks lisaks üle 8000 euro

* Lustivere kultuurimaja teise korruse remonditööde maksumuseks kujunes 53 413 eurot

*Pool rahast tuli EASist, poole eraldas vald

*Kokku on kultuurimajja investeeritud  211 936 eurot

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus