Lustivere külaselts mõtleb lustakale üritusele

Lustivere külaseltsi juhi Riina Paluoja ja kohaliku kultuurijuhi Vello Pelisaare mõtted liiguvad selles suunas, et hakata korraldama üritust, mis võiks seostuda Lustivere nimega. See võiks olla midagi niisugust, nagu on Palamusel toimuv “Meie Mats”.

Eelmisel aastal kujunes Lustivere külaseltsi tippsündmuseks Põltsamaa valla külade päev. Tugevate rahvatantsutraditsiooniga paigana korraldatakse Lustiveres lausa oma tantsupidu. Tõsi küll, mitte igal aastal, vaid üle aasta, vahepealsetel aastatel saab siin teoks perepäev. Tantsupidu, perepäev, päkapikumaa ja paljud teised ettevõtmised saavad teoks koostöös Lustivere põhikooliga. Riina Paluoja sõnul toimib kooli ja külaseltsi koostöö ladusalt juba sellest ajast, kui Vello Pelisaar kultuurimaja juhataja ametisse asus. Eelmine Lustivere kooli direktor Malle Tuur oli ka Lustivere küla fänn.

Riina Paluoja sõnul ei loodi külaselts selleks, et projektide kaudu ürituste korraldamiseks raha saada.  Ühiskonna surve kolmandale sektorile on läinud sedavõrd suureks, et külaseltsid hakkavad tasapisi kujunema asutusteks koos aruandluse ja organisatsioonilise juhtimisega. Lustivere külaselts teeb koostööd ka põllumajandusettevõttega Kaavere Agro, kellelt on alati saadud abi transpordiprobleemide lahendamisel. Lustivere Hooldekodu on tänu selle praegusele juhile Hille Uusile muutunud väga avatuks. Hooldekodu rahvas osaleb aktiivselt külaseltsi üritustel, Lustivere lapsed aga käivad hooldekodus esinemas. 

Külaseltsi partneriks on ka kohalik kauplus, kes tuleb vajadusel pidudele kauplema, kaupluse töötajad on ka ise külaseltsi liikmed. Sama kehtib postkontori kohta, mille töötaja kogub seltsi liikmemaksu. “Kogu meie tegevus on rajatud meeskonnatööle. Mul on vahel tunne, et minu asi on ainult info edasi anda, ülejäänud töö teevad seltsi liikmed,” rääkis Riina Paluoja.

Seltsil on praegu 58 liiget, neist aktiivsemad 15. Vello Pelisaare ja Riina Paluoja sõnul pole külaseltsi tegevust võimalik keeldude-käskudega korraldada, vaid peab olema inimeste endi tahe seltsi tegevuses kaasa lüüa.

Suurema üritusena on selts juba mitmeid aastaid korraldanud jalgrattamatku. Tänavu plaanitakse sõita Rutikverre ja Päinurme.

Riina Paluoja hinnangul on nende tippsaavutuseks vabaõhulava rajamine, lisaks projektitöö. Väga populaarne ettevõtmine on olnud päkapikumaa, mida korraldati lausa viiel aastal järjest. Suvisel ajal on seltsi tippsündmuseks vabaõhulaval korraldatav kontsert.

i

TOOAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus