Lustivere koolis tegutsetakse tervise edendamise nimel

Tänavu jaanuari lõpus teoks saanud pidulikul tänuüritusel anti maakonna terviseedendaja tiitel üle Põltsamaa valla Lustivere põhikoolile. Kool pälvis tunnustuse tänu sellele, et seal on suudetud tervisesõbralikult käituda, korraldada koolitusi õpetajatele, kooli töötajatele ja lapsevanematele. Tervise edendamine tähendab selles koolis ka keskkonna-alast turvalisust ning samuti tervislikku toitumist.

Kooli direktori Kaire Kampuse sõnul arutasid nad Lustivere külaseltsi liikmetega, kas neil on mõtet niisugusele tiitlile pretendeerida.


Külaseltsilt saadi veendunud toetus ja nii otsustati kandideerida. Vormikohane taotlus esitati Jõgeva maavanemale, need vaatas läbi maakonna tervisenõukogu.

Kaire Kampuse sõnul ei ole üldse mitte nii, et tervise edendamine tähendab ainult sportliku poole arendamist, vaid selle tiitli saamiseks peab kool olema edukas hoopis laiemas tähenduses.

Toit kohalikust toormest

Lustivere koolis kasutatakse toidu valmistamiseks suures osas sealse piirkonna inimestelt varutud toorainet. Mahepõllunduse põhimõttel kasvatatud puu- ja köögiviljad on alati kooli sööklas olemas.

Iga õppeveerandi viimasel päeval räägitakse lastele põhjalikumalt hügieenist, turvalisest liiklemisest ja viisakast käitumisest. Üks viimaseid huvitavaid koolitusi käsitles väärtuspõhist esmaabi andmist, mida õpetas Tallinna kiirabiarst Mare Liiger. Mullu oktoobris käidi koos külaseltsiga jalgrattamatkal. Liikumist võimaldavate ürituste eestvedajaks on olnud Lustivere kooli kehalise kasvatuse õpetaja Sirje Arro, kelle sõnul on koolis korraldatud ka tervisenädalaid, mille raames sai kooliaasta alguses teoks matkapäev.

Esiplaanil võrkpall ja lauatennis

i
Koolijuhi Kaire Kampuse sõnul on väikeses koolis kombeks, et kui toimub spordipäev või on tarvis mõnele spordisündmusele kooli esindama minna, siis tehakse seda alati kas kogu klassi või siis vähemalt suurema hulga õpilaste osavõtul. Rahvastepallis on näiteks Lustivere kooli poisid väikeste  ehk vähem kui kahesaja õpilasega koolide meistrid.

Koolijuht on veendunud, et laste sportlikkuse taga on ka kehalise kasvatuse õpetaja eeskuju ja initsiatiiv, sest teisiti sportlikku vaimu üleval ei hoia. Eelmisel aastal õnnestus Lustivere poistel D-klassi jalgpallivõistlustel Põltsamaa eakaaslasi võita.

Nii Sirje Arro kui ka Kaire Kampus kinnitasid, et lapsed tahavad kehalise kasvatuse tundidest osa võtta, kuigi erandeid tuleb alati ette. Veidi kipub huvi liikumise vastu raugema vanemates klassides.  

Viimati tulid neljanda ja kuuenda klassi poisid võrkpalli miniliigas teisele kohale, kuigi väikekoolis pole mängijate valik  ju kuigi suur.

Koolis on tugeval järjel ka lauatennis, seda tänu tennisefännist matemaatikaõpetajale Anne Pernile, kes lapsigi õpetab. Koolis on sellel alal korraldatud jõuluturniir ja kevadturniir. Leidub ka võimekaid maadlejaid — kaks poissi tõid Põltsamaa spordiklubi võistkonnas esinedes Maalehe turniirilt esikohad.

Suusarajad kohapeal, uisutamisvõimalus Adaveres

Varasematel aastatel on Lustivere Põhikooli lapsed ka rohkem suusatamas käinud, kuid tänavu on seda seganud külmad ilmad. Mõnedel lastel on takistuseks ka suusavarustuse puudumine, sest see on kallis.

Uisutamas käivad Lustivere lapsed enamasti Adaveres, vahel  käib seal  päeva jooksul ka  mitu vahetust Lustivere kooli lapsi. Lumevaesematel aastatel on käidud ka Lustivere suurel tiigil uisutamas, kuid viimastel talvedel on seal liialt palju lund. Samas on Adaveres hea uisutamas käia seetõttu, et seal on võimalik iga lapse jaoks sobilik uisupaar leida.

Iga kool peab ennast nähtavaks tegema

Tervist edendavalt koolilt eeldatakse ka õpilaste ohutuse ja turvalisuse alast koolitamist. Kaire Kampuse sõnul lähevad kaheksanda klassi lapsed tänavu maakondlikku ohutuse ja turvalisuse alasesse laagrisse ja nad on selles laagris osalenud ka kahel eelnenud aastal. Selles laagris õpitakse esmaabi andmist, orienteerumist, tuleohutuse alaseid teadmisi jne. Kooli huvijuhi Olga Paasi sõnul osalevad Lustivere lapsed ka liiklusalases võistluses “Vigurvänt”, kus saab rakendada nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi. Kahel viimasel aastal on Lustivere lapsed võitnud maakondliku liiklusalase võistluse, eelmisel aastal võideti ka Eesti lõuna regiooni koolide  võistlus. Jõgevamaad esindaski lõuna regiooni võistlusel ainult Lustivere põhikooli võistkond.

Terviseedenduskonkursil on oluline ka kooli keskkonna-alane turvalisus. Lustiveres on selles osas pööratud tähelepanu nii õuealale kui siseruumidele. Sügisel, kui remonditi koolimaja treppi, paigaldati ka kaldtee.

Kaire Kampuse sõnul on Lustivere põhikool liitunud tervist edendavate koolide võrgustikuga ja see teema on sisse kirjutatud ka kooli arengukavasse. Lisaks tegutseb koolis tervisenõukogu, kus osalevad nii õpetajad kui õpilased. “Teistele koolidele tahan öelda, et nad oma tegemistest ja mõtetest julgelt teada annaksid. Ega teid ju muidu ei märgata, kui te ise ennast nähtavaks ei tee,” tõdes koolijuht.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus