Lustivere hooldekodul on võimalik laieneda

Põltsamaa vallavolikogu märtsikuu istungi päevakorda oli kinnitatud Põltsamaa vallas Lustivere külas asuva Sauna kinnistu võõrandamine MTÜ-le Lustivere Hooldekodu.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et vald on püüdnud seda kinnistut mitmel korral munitsipaalvarana ära müüa, siiani pole aga keegi selle vastu huvi ilmutanud. Nüüd on valda jõudnud kirjalik taotlus Lustivere hooldekodult, kus soovitakse endise saunahoone ja selle juurde kuuluva maa üleandmist Lustivere Hooldekodu MTÜ-le. Edaspidi on plaanis ehitada sinna  juurde hooldatavate eluruume. Hinnanguliselt saaks saunahoonesse  juurde ehitada paarkümmend kohta. Vallavanema kinnitusel vajadus hooldekodukohtade järele kasvab. Lustivere hooldekodu plaanib taotleda hoone remontimiseks raha projektidest.

Põltsamaa vallavalitsus leidis, et Lustiveres asuv endine saunahoone kui valitsemiseks mittevajalik ehitis tuleks kindlasti üle anda Lustivere Hooldekodu MTÜ-le. Vallavolikogu alatise majanduskomisjoni esimees Mati Kivi küsis, kas vallavara  tasuta üleandmisega ei teki oht, et hiljem tuleb vallal ka plaanitava hoonega seotud kulusid kanda. Toivo Tõnson vastas, et kui hoone omanik on hooldekodu, mitte vald, siis ei tule vallal ka kulusid kanda. Vallavanema sõnul ei saa Lustivere Hooldekodu MTÜ-d võrrelda külaseltsidega, mis on samuti mittetulundusühingutena registreeritud. Hooldekodu tegutseb ärilise mittetulundusühinguna.

Küll on aga vald Lustivere mõisahoone omanik ja selle hoonega seoses tuleb vallal kulutusi kanda. Vallavolikogu otsustas saunakinnistu Lustivere Hooldekodu MTÜ-le üle anda.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus