Luige Kivi karjäärist saab ka edaspidi kvaliteetset killustikku

Luige Kivi omanik Ants Mattis usub, et kõigele vaatamata suudab ta paekivi kaevandamist ja killustiku tootmist jätkata. Mehe sõnul on tema juba sellises eas, et plaanib selle tegevuse peagi oma lastele üle anda.

Praegu on Luige Kivi karjääris kaevandatud suurem osa maavarast. Ants Mattise sõnul on aga laienemisest veel vara rääkida. Tema sõnul on hetkel vaja kaheksa hektari suuruse kaevandamisalaga ühele poole saada ja paariks aastaks veel tööd jätkub. “Eks näis, mis tulevik toob, läheb nii, nagu minema peab,” nentis mees.

Luige Kivi toodangus oli kuus erineva fraktsiooniga killustikusorti, vastavalt vajadusele kas peenem, betooni valmistamiseks, või jämedam teede ehitamiseks.

Praeguse karjääri kaevandamisala on 8,22 hektarit. Kaevandatud on juba üle üheteistkümne aasta. Karjääris töötab neli tublit pikaajalise kogemusega inimest. Kõigil on oma ülesanded ja töö kulgeb ladusalt.

Kaevandamise mahud on aastate lõikes olnud erinevad. Buumi ajal toodeti rohkem ja töömeestel oli pingeline graafik.

Ants Mattis lausus, et majanduslanguse ajal tootmine vähenes ja vaadates tänaseid majandusnäitajaid, peab tõdema, et algusaegade mahtudeni vaevalt enam jõutakse. Isegi hea hanke võitmise puhul ei tasu loota mahtude ja käibe suurenemisse, sest kes ikka tahab rohkem maksta. Riik on pidevalt tootmist kallimaks muutnud: soodustuste kaotamine kütsele, maavara kaevandamisõiguse tasude tõstmine, käesolevast aastast kütuseaktsiis tõus. Olukorras, kus tootmine pidevalt kallineb, ei tasu masinapargi uuendamiseks investeeringuid teha.

Killustiku kvaliteeti kontrollitakse regulaarselt. Iga kahe nädala järel tuleb viia kajäärist proovid Viljandisse analüüsimiseks, millele järgneb aktide analüüsimine ja vastavalt sellele toimivusdeklaratsioonide koostamine. Igal killustiku fraktsioonil on omad kvalteedinõuded, mis on paika pandud ühtsete sertifitseerimistingimustega. Ants Mattise sõnul peab killustiku fraktsioonidel olema sertifikaat,mis kinnitab materjali vastavust kvalitieedile.

Igal kevadel tuleb viia proovid Tallinna, kus killustiku kvaliteeti veelgi põhjalikumalt kontrollitakse. Pidevalt tuleb teha tööd selle nimel, et kvalteetset killustikku toota.

Pajusi vallas tegutseb lausa kolm paekarjääri,  Sopimetsa II ja Luige Kivi asuvad lausa kõrvuti. Ants Mattis lausus, et ta teadis juba 1972. aastal, et selles kohas ehk tema lapsepõlvekodu kinnistu maapõues peitub paekivi.

Varem töötas Ants Mattis pikki aastaid aktsiaseltsis Põltsamaa Graniit. Juba siis keerlesid tema peas mõtted oma kinnistul paikneva paekivi kaevandamisest. Paraku puudus karjääri avamiseks vajalik kapital. Juhus viis ta kokku vastava töö kogemust omava Juss Maureriga, kes oli abiks kapitali ja teadmistega, et Antsu unistus teoks saaks. Aastal 2003 jõuti ettevalmistustega niikaugele, et karjääri avamiseks vajalikku luba taotlema asuda. 2004. aasta 20. detsembril toimus Luige Kivi karjääris esimene lõhkamine.

Juss Maurer ja Ants Mattis tegutsesid pea kümme aastat Luige Kivi karjääris koos. Täna tegutseb Ants Mattis seal üksi ja on Juss Maurerile antud panuse eest tänulik.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus