Lühidalt

Jõgeva põhikool on liitunud projektiga “Kiusamisest vaba kool”

MTÜ Lastekaitse Liit algatatud projektiga “Kiusamisest vaba kool” on tänaseks liitunud 317 koolieelset lasteasutust ja 25 pilootkooli, Jõgeva põhikool nende seas. Projekti põhiolemuseks saab pidada projekti raames välja töötatud metoodiliste vahendite kasutamisega ning õpetajate ja õpilaste koostööna luua lastes ühtsustunnet, mis hoiab ära omavahelise kiusamise. Grupitööna algatatud tegevused ja arutelud toimuvad üldjuhul kord nädalas, sealhulgas massaaz, mida peab nägema oma silmaga, et aru saada, kuidas see mõjutab laste tuju terveks päevaks. Juhul, kui on tekkinud olukord, kus keegi on õnnetu, saab abiks võtta lilla karu ja kohvrist vastava õppekaardi, et olukord kohe grupiaruteluna lahendada. Kogu klassiga olukordi läbi arutades saab panna lapsed mõtlema ja märkama, et kurbi olukordi enam ei tekiks. Koolis algatatud kiusamisest vaba metoodika kinnistamisel saavad kindlasti kaasa aidata ka kodud. Lapsevanemad, ka teie vastutate kiusamise ennetamise eest. Te saate seda teha, toetades laste hakkamasaamist ja lastevahelist head läbisaamist, nii et keegi ei tunneks end tõrjutuna.

Jõgeva põhikooli 1a ja 1c klassi juhatajad Marge Väljaots ja Piret Lääne töötavad kõnealuse projekti materjalide järgi 2013. aasta sügisest. Järgmisel õppeaastal loodame saada kõigile kolmele paralleelklassile materjalid metoodika kasutamiseks. Tulevikus liituvad projektiga ka vanemad klassid, kes hakkavad väiksematele paremateks sõpradeks”, mis peaks tekitama ka suuremates kohusetunnet hoolida ja märgata.

Projekti põhiväärtusteks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus.

TEELE TAMMIK, Jõgeva põhikooli sotsiaalpedagoog

i

Vabariikliku mälumängu lõppvoor

Laupäeval, 5. aprillil toimus Viimsi keskkoolis XI koolinoorte mälumängu meistrivõistluste finaal. Jõgeva põhikooli esindanud võistkonda kuulusid Mathias Einamann, Anita Maasalu, Tomi Meitus ja Sandra Võsaste. Võistkond saavutas 4. koha.

Küsimused olid jagatud valdkonniti, edu tagaski ilmselt see, et igal võistkonna liikmel on oma tugev külg. Mathias tunneb hästi sporti, Tomi on tugev varia teemades, Anita tunneb end kindlalt loodusteadustes ning Sandra tugevaks küljeks on ajalugu ja poliitika.

Kõige krõbedamaks osutus seekord kultuuriküsimuste blokk, mis oli mõlemas eelvoorus just kõige lihtsam olnud. Ajaloo ja poliitikaga seotud küsimused olid aga senistest kergemad. Päeva lõpuks võis tõdeda, et lisaks suurepärasele tulemusele olid kõik osalejad uute teadmiste ja väärtusliku kogemuse võrra rikkamad.

ANITA MAASALU, SANDRA VÕSASTE

blog comments powered by Disqus