Lühidalt

Piirkonnale ühine jäätmekava

Teisipäevasel Põltsamaa linnavolikogu istungil kaalusid volikogulased võimalust koostada teiste piirkonda kuuluvate omavalitsustega ühine jäätmekava. Selline ettepanek laekus Põltsamaa vallalt möödunud aasta detsembris.

Põltsamaa abilinnapea Sven Lass ütles, et Põltsamaa vallalt laekunud ettepaneku põhjal võiksid piirkonna omavalitsused omada ühist jäätmekava alates 2009. aastast. Kui varem on piirkonna neli omavalitsust mitmete probleemide lahendamiseks koostööd teinud, siis nüüd eeldati Lassi arvates, et ka jäätmekava võiks ühiselt koostada.

Abilinnapea Sven Lass edastas volikogule Põltsamaa linnavalitsuse seisukoha, mis ühise jäätmekava koostamist ei pooldanud. Abilinnapea sõnul leiti linnavalitsuses, et linn erinevalt valdadest on tiheasustusala ning seetõttu peaks omama iseseisvat jäätmekava, sest linnas on jäätmemajandusega seotud probleemid teistsugused kui hajaasustusega aladel. Küll pidas Lass mõistlikuks, kui kolm piirkonna valda Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani ühise jäätmekava koostaksid.

TOOMAS REINPÕLD

Komisjon sai uue liikme

Teisipäevasel Põltsamaa linnavolikogu istungil oli teiste arutlusel olnud teemade seas päevakorras arengu- ja ettevõtluskomisjonile täiendava liikme valimine.

Komisjoni esimehe Margus Oro sõnul tegutses arengu- ja ettevõtluskomisjon pikka aega kuueliikmelisena, ehkki varem on liikmeid olnud seitse. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmed leidsid, et senist maskuliinse koosseisuga komisjoni võiks täiendada ühe naisliikmega ning nii pakkus Margus Oro uue komisjoni liikmena välja Külliki Mattiseni kandidatuuri, kelle linnavolikogu ametisse kinnitaski.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus