Lugemisaasta õpetab

Jaanuari lõpus korraldati Järvamaal Albu Põhikoolis VII A. H. Tammsaare loomingu võistulugemine pealkirjaga “Hansenist Tammsaareni” . Kokku olid tulnud noored üle Eesti ja kaugemaltki — Ukrainast ja Lätist. Kultuuriminister Laine Jänes avas pidulikult lugemisaasta, kandes ette Tammsaare miniatuuri „Kärbes, prussakas ja ämblik“.

Noorte esitatud teostekatkenditest ei jäänud mõnest meelde midagi, mõni kõlab aga tänini kõrvus. Kuigi kõigist esinejatest kiirgas energiat, suutsid vähesed loosse oma südame panna, sest kuulajaskonda puudutab vaid hingestatud esitus.

Meeles on žüriiliikmete märkused selle kohta, et vahel on parem lugeda teksti veidi monotoonsemalt ning aeg – ajalt tuleks publikuga silmside luua. Nii mõjub lugu sügavamalt ja ütleb palju rohkem kui  väga ilmekas esitus.

Mina tahtsin võistulugemisel osaleda esinemiskogemuse pärast. Õppisin, et teksti tuleks panna võimalikult palju isikupära ja hirm tuleks ukse taha jätta. Lisaks kohtasin ütlemata palju huvitavaid inimesi, mis on selliste sündmuste üks paeluvamaid külgi.</p>

Meeldejääv oli veebruaris toimunud õpilasetlejate riigikonkursi eelvoor. Mind puudutas Betti Alveri Muuseumi juhataja Toomas Muru käsitlus raamatust, mis  on käinud eestlastega alati käsikäes. Kõik on alguse saanud Kalevipojast, ning Tammsaare ja  Jaan Kross on aidanud eestlaste identiteeti kujundada.

Kuidas siis tuleks ühte teksti lugeda? Siinkohal toon ära žürii esimehe Virko Annuse mõtted: „Esmalt leia endale laval koht, seejuures ei tohiks kiirustada. Pane teksti oma värvid, olemus, ning ütle seda, mida oluliseks pead.“

Suurimaks probleemiks endale oleme ise. Et iseendast jagu saada, tulebki käia teiste ees esinemas, kõnelemas. Miks me kõneleme? Sest tahame teistele, endale midagi öelda. Tahame midagi muuta, kedagi mõjutada. Seejuures ka midagi vastu saada. Mina tahan teada saada, kes ma olen ning mida suudan. 

Nii, nagu paljud osalejad, arvan ka mina, et lugemine on see, mis toob ühe rahva kokku. Kuulama ja rääkima. Laulurahvas me juba oleme, saagem taas ka  lugejateks, siis kestame kaua!

iii

KRISTINA KUKUŠKINA

blog comments powered by Disqus