Lugeja rahulolu uuring raamatukogudes

16. märtsist 5. aprillini toimub meie maakonna linna- ja maaraamatukogudes lugeja rahulolu uuring ankeetküsitluse vormis.

Kutsume teid raamatukogu tegevuse kohta oma arvamust avaldama. Ootame teie hinnanguid ja ettepanekuid, et muuta meie tööd tulemuslikumaks ja arendada edasi lugejateenindust.

Märksõnaks teenuste kvaliteet

Raamatukogud on viimasel aastakümnel läbi teinud suure muutuse just elektroonilisse keskkonda suundumisega. Käesoleva uuringu eesmärk on saada teilt  usaldusväärset informatsiooni pakutavate teenuste kvaliteedi analüüsimiseks, aga ka raamatukogu keskkonna, kogude, inforessursside ning teenuste arendamiseks, lähtudes erinevate sihtrühmade vajadustest ja ootustest. Ootame teavet, kuidas te olete rahul raamatukoguga, mida käesoleval ajal külastate. Millised on teie ootused õppimis- ja uurimisvõimalustele, interneti kasutamisele, samuti elektronkataloogile ja andmebaasidele juurdepääsu võimaldamise, sobivate lahtiolekuaegade, erinevate teenindusvormide, töötajate professionaalsuse, asjatundlikkuse jm osas.

Küsime ankeedis teie rahulolu kirjanduse valikuga raamatukogus. Majanduslanguse tingimustes piiratakse ka raamatute soetamist, mistõttu on oluline teada, mida meie raamatukogude lugejad vajavad kõige rohkem.

Millisest lehest puudust tunnete

Palume anda oma hinnang ilukirjanduse, laste- ja noorsookirjanduse valiku ja eraldi eesti kirjanduse kohta žanriti (luule ja proosa). Samuti oleme huvitatud teie arvamusest tõlkekirjanduse vallas. Romaanižanris ootame teavet teie eelistustest juba täpsemalt, eraldi ajaloolise, armastus-, eluloo-, kriminaal-, seiklus-, ulmeromaani jne kohta. Aimekirjanduse vallast oleme võtnud valikusse hulga teemasid, millele ootame teie hinnangut.

Ja muidugi perioodika, mille valik jääb rahapuudusel aasta aastalt kitsamaks. Kui te tunnete eriti puudust mõnest perioodikaväljaandest, siis oleme jätnud ruumi märkimaks, millisest ajalehest või ajakirjast, mida meie kogudes ei ole.

Kui arvestame teie hinnangute ja soovidega raamatukogu tegevuse suhtes, on kindlasti võimalik vähendada vahet teie ootuste ja raamatukogu kasutajana kogetu vahel. Seetõttu avaldage kindlasti oma arvamust.

iii

SIRJE UNDUSK, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu peaspetsialist andmebaaside alal

blog comments powered by Disqus